Batteri

Internasjonale markedsanalyser viser at batterimarkedet vil vokse raskt. En nøkkelfaktor for å lykkes med batterier er fokus på el- og brannsikkerhet. Batteripakken fra NHO Elektro har til hensikt å øke kompetansen hos installatørene gjennom kurs, webinarer, podcaster, veileder og dokumentasjonspakke for batteriinstallasjoner.

Ny versjon av brann- og elsikkerhetsveileder

«Batterisystemer i boliger – Brann- og elsikkerhetsveileder» er nå ute i 3. versjon med oppdaterte anbefalinger basert på branntesting i laboratoriene til RISE Fire Research.

Kurs i batteriinstallasjoner

  1. Innføring i batteriinstallasjoner

    Kurset tar for seg grunnleggende prinsipper for batterier og batteriinstallasjoner og inneholder temaer som, batteriinstallasjon i det moderne kraftsystemet, lokal energilagring og oppbygging av batterier.

Nyheter om batterier

  1. Tydelig satsing på solstrøm

    Enigheten om revidert nasjonalbudsjett er godt nytt for Nelfos medlemsbedrifter. – Solstrøm og elektrifisering er vinnerne, sier Tore Strandskog i Nelfo.

  2. Dette er nytt i NEK 400:2022

    NEK 400:2022 gjelder fra 1. juli 2022. Få oversikt over de viktigste endringene og hvordan du skaffer deg standarden på rimeligste måte.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.