Dette er NHO Elektro

NHO Elektro er en landsforening i NHO og organiserer bedrifter innen områdene elektro, ekom, heis og systemintegrasjon. Vi har 1950 medlemsbedrifter og arbeider målrettet for å fremme interessene til bransjen.

Ved politisk påvirkning og attraktive medlemstjenester skal NHO Elektro bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene

Ove Guttormsen, adm. direktør i NHO Elektro

Fakta om NHO Elektro

 • NHO Elektro ble stiftet i 1913
 • NHO Elektro er en landsforening i NHO
 • NHO Elektro har 1 900 medlemsbedrifter med omlag 32 000 årsverk. Bedriftene omsetter for 61 milliarder kroner
 • NHO Elektro sentralt holder til i Næringslivets Hus på Majorstuen i Oslo. I tillegg har vi regionkontorer som dekker alle fylkene og som ivaretar medlemmenes lokale interesser
 • Våre medlemsbedrifter jobber innen områder som: Elbilmarkedet, jernbanesektoren, ekom, infrastruktur for elektrifisering, veisektoren, maritim sektor, elektroinstallasjon, lokal energiproduksjon, smarte hjem og velferdsteknologi, lokal energilagring, automasjon
 • Administrerende direktør: Ove Guttormsen
 • Styreleder: Rune Kolbeinsvik, daglig leder i Austevoll Elektro
 • Ved politisk påvirkning og attraktive medlemstjenester skal NHO Elektro bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene
 • Vi får stadig nye medlemmer og det styrker vår gjennomslagskraft

Våre medlemmer har alltid medvirket til å skape det moderne Norge. I takt med utbygging av vannkraften, er det norske samfunnet bygget med basis i elektrisiteten og elektriske installasjoner. 

Vi sitter på kompetanse og løsninger på veien mot et grønt og bærekraftig samfunn. Det være seg hvordan møte eldrebølgen, bygge moderne teknisk infrastruktur, utvikle smartere bygg, en smartere maritim sektor samt et moderne og funksjonelt samfunn.

Et medlemskap gir deg tilgang på et stort støtteapparat og mange fordeler:
 • Medlemsservice innen tariff, entreprise og kontraktsrett
 • Politisk påvirkning er en sentral del av vår oppgave. Vi har tett kontakt med sentrale politikere og viktige aktører
 • Tilgang på fagrelatert innhold innen elektroteknikk: kurs, veiledere, dokumentasjon med mer
 • Som medlem i NHO Elektro er kompetansen til et av de største arbeidsrettslige fagmiljøene i landet tilgjengelig for deg døgnet rundt på medlemssidene arbinn.no.

Hva er Arbinn?

På arbeidsgiverportalen Arbinn har du tilgang til informasjon, veiledere og maler innenfor bl.a. ansettelser, arbeidstid, ferie, inn- og utleie av arbeidskraft, oppsigelse og nedbemanning med mer.

 

Ta gjerne kontakt med ditt regionkontor/lokalforening for å få høre hva et medlemskap i NHO Elektro kan løse for din bedrift. Du kan også ta kontakt med NHO Elektro sentralt.

Besøk våre medlemskapsider for mer informasjon.

NHO Elektros søsterorganisasjoner: Tekniq i Danmark, IN i Sverige, STUL i Finland