Nettbaserte studier

Elskolen tilbyr nettstudier for en rekke elektrofag, samt en digital praksislogg for lærlinger. Elskolen leverer også overgangskurs for elektromontører som ønsker å ta et nytt fagbrev.

Lærling elektrofag

Elskolen er en egen kursavdeling med fag på videregående nivå, og hovedsakelig for lærlinger som skal ha teori og eksamen i løpet av læretiden. Flere av kursene fungerer som tillegg til tradisjonell undervisning på videregående, innen emner man finner på Vg1, 2 og 3 (lærlinger).

På Elskolen presenteres deler av undervisningsstoffet på nett - som tekst, bilder og videosnutter. I tillegg finnes det lærebøker som følger de enkelte kursene både digitale og tradisjonelle papirbøker. Det finnes egne rom for diskusjoner mellom kursdeltakerne, og mellom deltakerne og nettlæreren.

Praksisloggen – en digital lærebok

Praksisloggen ivaretar bransjens krav til gjennomgående dokumentasjon fra 1. dag i videregående skole og ut læretiden. Praksisloggen er også godt egnet for de som ønsker å dokumentere sin praksis for å løse et nytt fagbrev. Praksisloggen finnes også som app, både for android og for appleprodukter.

Overgangskurs

Elskolen tilbyr overgangskurs mellom fagbrev for ferdigutdannede montører

Artikler som omhandler nettkurs

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.