Arbeidsliv, jus og tariff

Vi er opptatt av å bidra til gode lønns- og arbeidsvilkår i våre medlemsbedrifter. Våre hovedområder er arbeidslivs- og utdanningspolitikk samt medlemsservice innen tariff- og arbeidsrettslige problemstillinger i tillegg til entreprise og kontraktsrett.

Teknisk jusforum og webinarer

Se opptak fra Teknisk jusforum og andre webinarer om aktuelle juridiske problemstillinger.

Jobber med: Er Nelfo faste representant i div. arbeidspolitiske utvalg, arbeidsrett, kontrakts- og entrepriserett, mv

Jobber med: Arbeidsrett, tariff, entreprise- og kontraktsrett, forbrukerjuss, personvern, internasjonale arbeidsforhold, forvaltningsrett

Jobber med: Hovedavtalen og overenskomster, arbeidsmiljøloven, ferieloven, folketrygdloven

Jobber med: Kontrakts- og entrepriserett, forbrukerentreprise, fast eiendom og offentlige anskaffelser.