Smarthus

Smarthusteknologi er styring, regulering og optimering av elektrisk utstyr i hjemmet.

Slik blir du en bedre rådgiver på smarthus

NY VERSJON 3.0 (30. mai 2024)

9 av 10 har minst ett smarthusprodukt i hjemmet sitt allerede, men hva skal du si til kunden for å få disse til å snakke sammen? Vi har nå oppgradert vår smarthusveileder slik at bedriftene kan gi bedre råd til kundene om hva som er lurt å gjøre.

Hva preget oss i 2023?

Utvikling av gode brukergrensesnitt ut mot kunde og en smarthusteknologi med økt oppetid har vært viktig for produsenter og leverandører av smarthusutstyr. De har også jobbet med å spesialisere seg på enkelte produkter og heller ha integrasjoner mot andre leverandører som igjen spesialiserer seg på sine produkter. Flere integrasjoner og mer brukervennlighet har gjort at kvaliteten på smarthusløsninger har økt de siste årene.

Ny versjon av Athom Homey Pro kom i 2023. Dette er et styringssystem som viser mulighetene et smarthus kan gi brukeren. Den har enkel integrering av «alt» utstyr og har et godt brukergrensesnitt. Athom er uavhengig av produktlinje og selskapet fokuserer på å integrere mest mulig funksjonalitet samt å lage det beste styringssystemet.

Og hva med Matter? Matter har dessverre ikke preget 2023 slik vi håpet på. Et fåtall produkter på markedet og en dårligere funksjonalitet enn ønsket har preget standarden i 2023.

Hva venter oss i 2024?

Selv om Matter ikke tok av i 2023 så vil det være spennende å følge utviklingen av standarden i 2024. Flere produkter med Matter kommer på markedet og forbedringer i programvaren skjer regelmessig. Store tek-giganter satser fortsatt på standarden og det er å forvente at den vil prege smarthus i årene fremover. Det blir derimot spennende å se om Matter blir en standard i rekken av mange standarder, eller om Matter overtar markedsandelen til de godt etablerte standardene.

IT-sikkerhet kommer til å prege smarthus i 2024 og inn i 2025. Strengere krav fra EU vil påvirke produktene vi ser i markedet i dag. Dette skal føre til økt IT-sikkerhet og personvern i utstyr som leveres ut i markedet. Det nye regelverket har kommet som et svar på uheldige sikkerhetsglipp og lite kontroll i smarthusutstyr.

Det siste punktet som trekkes frem er energistyring. Energistyring står sentralt i smarthus i dag, og utviklingen fortsetter dette året. Det å få økt kontroll på eget forbruk er etterspurt hos kunder og blir reflektert i markedet. Mange produsenter fokuserer nå på bedre implementering av varmtvann og elbilladere. Det er også å regne med at solceller og batterier tar sin plass i den komplette styringen av boliger når teknologien blir mer mod

Introvideo til nytt Elflix-kurs om smarthus

Hvordan er det moderne smarthus? I dette kurset lærer du det tekniske grunnlaget for smarthus. Du vil også lære praktiske sider av installasjon og leveranse av smarthusinstallasjoner.

Hør om smarthus i elektropodden:
Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.