Introduksjon til smarthus

Smarthus-veilederen er utarbeidet av NHO Elektro og tar for seg blant annet teknologivalg, installasjonseksempler, regelverk og oppdateringer. Hensikten med veilederen er å gi medlemsbedriftene økt kunnskap om smarthusteknologi. Smarthusteknologi er noe alle kommer borti i tiden fremover. Ved å tilby denne veilederen ønsker vi å øke interessen for og kompetanse på smarte installasjoner i boliger.

Smarthusteknologi er styring, regulering og optimering av elektrisk utstyr i hjemmet. Veilederen gir en oversikt over utstyr som normalt inngår i et smarthus. I veilederen beskrives de ulike kommunikasjonsprotokollene og hvordan man kan gå frem ved installasjon av smarthusteknologi. Veilederen går inn på hvordan man bør forholde seg til kunden for å få frem ulike krav og behov. Oppdateringer fra EU og IT-sikkerheten i et smarthus er også en del av denne veilederen. Veilederen er ment for alle som er interesserte i smarthus, enten om man er erfaren eller fersk på teknologien.

I versjon 3 av veilederen har veilederen tatt steget fra å være en introduksjon til å bli en fullkommen veileder med installasjonsguide. Her tar vi for oss installasjonseksempler av Homey, ELKO, xComfort og Futurehome. Veilederen er også oppdatert med de nyeste teknologivalgene og oppdateringer.

Last ned her