Lokalforeningene

NHO Elektro har 16 lokalforeninger som ivaretar medlemmenes lokale interesser innenfor det distriktet som foreningen omfatter. Lokalforeningene er ryggraden og samlingspunkt for utviklingen av organisasjonen. Lokalforeningen har eget styre og regionsjef. De arbeider for å fremme medlemmenes interesser sentralt og lokalt.