NHO Elektro Nord

NHO Elektro Nord ivaretar medlemmenes interesser i Nordland, Troms og Finnmark. En viktig grunn til medlemskap er lokal nettverksbygging og påvirkning. Fanesaker i lokalforeningen har de siste årene vært utdanning, elsikkerhet og lokal næringspolitikk.

  • Trond-Morten Røst
  • Regionsjef NHO Elektro Nord
  • Odd Einar Bjørkli Larsen
  • Markedskoordinator NHO Elektro Nord

Følg vår facebook-side

Velkommen til vår nye medlems- og infoside på Facebook. Vil du også holde kontakten?

Kurs i din region

Webinar

  1. Webinar - Elkontroll Bolig NEK 405-2

    Kurset tar for seg å kunne foreta kontroll av eksisterende installasjon i en bolig, samt kjenne til hvilket juridisk ansvar du som kontrollerende har. Etter gjennomført kurs er du godt forberedt til å bestå eksamen, nærmere beskrevet nedenfor.

Medlemskap og fordeler

Husk å bruke medlemsfordelene!