Hvorfor bli medlem?

NHO Elektro representerer over 1950 medlemsbedrifter innen elektro, it, ekom, automatisering og heis, og er en landsforening i NHO.

Dette får du som medlem i NHO Elektro:

Se våre rabatterte medlemsfordeler her.

I samarbeid med ulike alliansepartnere, andre landsforeninger, NHO, og våre medlemsbedrifter jobber vi for bransjens utvikling og rammevilkår. Som medlem er du også tilknyttet et svært godt utbygd lokalt nettverk som består av 16 lokalforeninger som ivaretar medlemmenes lokale interesser. Lokalforeningen har egen regionsjef og eget styre.

Hvem kan bli medlem i NHO Elektro?

Medlemskap i NHO Elektro har verdi for bedrifter innenfor alle områder knyttet til elektrobransjen. Det er viktig at NHO Elektro vokser og har en jevn tilstrømming av medlemmer etter hvert som nye bedrifter oppstår og eksisterende bedrifter utvikler seg til å dekke nye og flere områder innen elektrobransjen.

NHO Elektro har i dag medlemmer innenfor elektroinstallasjon, ekom, heis, skip og offshore, systemintegrasjon, energi og industri. Det er viktig at NHO Elektro fremstår attraktiv for nye segmenter etter hvert som disse utvikler seg. Typiske eksempler er lokal energiproduksjon og -lagring og alle former for digitalisering innenfor elektrobransjen.

Retningslinjer for opptak av nye medlemmer.

Medlemskap i NHO

Medlemskap i NHO Elektro innebærer også medlemskap i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). NHO er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge og tilhørigheten bidrar til økt tyngde i tarifforhandlingene og redusert streikefare. I tillegg gir det mulighet til å påvirke NHOs standpunkter i ulike saker som berører bransjen.

Bindingstiden for medlemskap i NHO Elektro er 2 år, og utmeldingsfristen 6 måneder.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.