Rettighets- og ansvarserklæring

Innhold og utforming av nelfo.no er beskyttet av åndsverkloven. Bruk utover det åndsverkloven tillater, krever skriftlig samtykke fra Nelfo før bruk.

Vårt mål er at innholdet på nelfo.no alltid skal være korrekt og oppdatert. Nelfo påtar seg ikke ansvar for tap eller problemer eventuelle feil måtte forårsake.

Nelfo tar ikke ansvar for innhold på andres hjemmesider, som det enten er lenket til eller vist til på nelfo.no, eller som lenker eller henviser til nelfo.no.