Rammebetingelser

Gode rammebetingelser gir forutsigbarhet og økt lønnsomhet for NHO Elektros medlemsbedrifter. Hver dag har vi kontakt med sentrale politikere og viktige aktører for å sikre at forutsetningene for å drive en virksomhet er så god som mulig.

Veikart NHO Elektro

I en verden med store endringer er det viktig å være riktig posisjonert. Økt digitalisering, søkelys på bærekraft og elektrifisering, fornybar kraftproduksjon og et mer fleksibelt og desentralisert kraftsystem er viktige drivere fremover og her vil vår næring spille en viktig rolle.

Nyheter

  1. Digitalt krafttak for arbeidslivet

    Toppmøte hvor digitaliseringsminister Karianne Tung fikk innspill fra NHO Elektro-bedriftene Solcellespesialisten, JM Hansen og Schneider Electric om hvordan Norge skal bli et foregangsland innen digitalisering og kunstig intelligens.

  2. Ingen solskatt

    Regjeringen dropper å skattlegge husholdninger og borettslag for salg av overskuddsstrøm. – Full seier for de som har investert i solcelleanlegg og for NHO Elektro sine medlemsbedrifter, sier Andreas Strømsheim-Aamodt i NHO Elektro