Rammebetingelser

Gode rammebetingelser gir forutsigbarhet og økt lønnsomhet for NHO Elektros medlemsbedrifter. Hver dag har vi kontakt med sentrale politikere og viktige aktører for å sikre at forutsetningene for å drive en virksomhet er så god som mulig.

Veikart NHO Elektro

I en verden med store endringer er det viktig å være riktig posisjonert. Økt digitalisering, søkelys på bærekraft og elektrifisering, fornybar kraftproduksjon og et mer fleksibelt og desentralisert kraftsystem er viktige drivere fremover og her vil vår næring spille en viktig rolle.

Nyheter

  1. 17 strakstiltak for å unngå et kraftgap

    Ny rapport viser at vi vil få et kraftgap på 24 TWh om seks år hvis vi ikke tar grep nå. NHO Elektro, Norsk Industri, Fornybar Norge, RIF, EFO og NFEA har samlet seg om 17 strakstiltak for å unngå strømmangel.

  2. RNB: Mangler tiltaksplan for mer solkraft

    - Det regjeringen presenterer i revidert nasjonalbudsjett er ingen handlingsplan for hvordan vi skal produsere mer solkraft, sier Andreas Strømsheim-Aamodt i NHO Elektro.