Digitalisering

Digitalisering endrer alt og endringene skjer raskt. Elektronæringen har en sentral rolle i moderniseringen av landet.

Nyheter

 1. Digitalt krafttak for arbeidslivet

  Toppmøte hvor digitaliseringsminister Karianne Tung fikk innspill fra NHO Elektro-bedriftene Solcellespesialisten, JM Hansen og Schneider Electric om hvordan Norge skal bli et foregangsland innen digitalisering og kunstig intelligens.

 2. Det blir ikke noe grønt skifte uten kunstig intelligens

  Når stadig mer skal elektrifiseres er Nelfos medlemsbedrifter premissleverandører, men vi kommer ikke unna kunstig intelligens (KI) som et kraftfult verktøy. Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra Nelfo, NHO, Abelia og Finans Norge laget rapporten Kunstig intelligens i Norge.

Aktuelle høringer og politiske innspill

 1. Høringssvar: Dok8-forslag om om full breibandsdekning og realisering av gigabitsamfunnet innan 2025

  Nelfo mener resentantforslaget er en god oppfølging og konkretisering av regjeringens ambisjoner i Hurdalsplattformen; å sikre tilgang til høyhastighets bredbånd over hele landet. I Hurdalsplattformen fremgår også fast at staten må ta større ansvar for bredbåndsutbygging i områder der det ikke er lønnsomt. Vi håper stortingsflertallet er positive til representantforslaget.

 2. Statsbudsjettet 2022 - Innspill til kommunal- og forvaltningskomitéen

  Norge står foran store utfordringer. I sitt innspill til kommunal og forvaltningskomitéen foreslår Nelfo budsjettprioriteringer som vi mener vil bidra til å gjenreise og skape ny økonomisk vekst i Norge etter koronakrisen, samtidig som vi løser klimautfordringene.