NHO Elektro Buskerud

NHO Elektro Buskerud ivaretar medlemmenes interesser i vår region. En viktig grunn til medlemskap er lokal nettverksbygging og påvirkning. Fanesaker i lokalforeningen har de siste årene vært utdanning, elsikkerhet og lokal næringspolitikk.

 • Frank Ivar Guneriussen
 • Regionsjef NHO Elektro Buskerud

Aktiviteter i din region

9. februar

Generalforsamlingshelg
 • Skarsnuten hotel, Hemsedal

 

17. april

Medlemsmøte Buskerud
 • Tyrifjord hotel


22. mai

Tariff oppgjøret (alt. 13.06)
 • Nelfo S - Drammen

 

21. juni

Kongsberg Agenda
 • Medlemsmøte

www.kongsbergagenda.no

 

11. september

Medlemsmøte Hallingdal
 • Gol ?

 

12. september

Nelfo Medlemstur
 • Gardermoen før fly

 

??. Oktober

NEK 700                             
 • Drammen/Tyrifjord hotel

 

21. november

Medlemsmøte Hadeland                    
 • Hadeland

 

26. november

Medlemsmøte Ringerike                    
 • Klækken hotel

 

27. november

Medlemsmøte Midt-Fylket                
 • Tyrifjord hotel

 

4. desember

Medlemsmøte Drammen                  
 • Drammen ?

Kurs i din region

 1. Alt om fel og NEK 400

  Kurset fokuserer på forskrift og norm for planlegging og utførelse av elektriske lavspenningsanlegg. Hensikten med kurset er å gi en økt forståelse av regelverket, slik at du etter endt kurs kan gjøre gode faglige vurderinger basert på NEK 400.

 2. Manuell prosjektering

  Kurset omfatter fordypning i elektrotekniske beregninger. Vi fokuserer på manuelle beregninger av elektriske lavspenningsinstallasjoner, og gjør deg i stand til å ta begrunnede valg i prosjektering og utførelse. Kurset gir et godt grunnlag for videre prosjektering med Febdok.

 3. NEK 405-2-3 Avhending

  Hensikten med den tekniske tilstandsvurderingen er å opplyse kjøper om tilstanden på det elektriske anlegget, herunder farer, og hva det sjablonmessig vil koste å bringe det elektriske anlegget i forskriftsmessig stand. Det skal også foretas en vurdering av de anleggsdeler som har en kort gjenværende levetid, samt en vurdering av anleggets kapasiteter.

 4. Elkontroll i praksis

  Rapportskriving som tilfredsstiller kravene i NEK405-3 elkontroll næring. Klargjøring av hva som er et elektroavvik, og hvordan avvik kan hjemles.

Medlemskap og fordeler

Husk å bruke medlemsfordelene!