Kunnskapsløftet 2024

NEK 700 // IT-sikkerhet // Kunstig intelligens // Bærekraft

Vi tilbyr i 2024 ulike temaer gjennom Kunnskapsløftet. Dels blir det fokus på ekom og ny NEK 700 og dels andre aktuelle, men "smalere" temaer. Blant slike "smalere" temaer legger vi opp til blant annet IT-sikkerhet, kunstig intelligens/AI og bærekraft.

Mens ekom og ny NEK 700 blir kjørt som fysiske kurs og webinarer, vil de andre temaene bli tilbudt som digitale kompetanseprogram. Et kompetanseprogram er sammensatt av 2 til 4 kurs i Elflix i et spesifikt tema, i tillegg til digitale samlinger på Teams med en fagekspert i det aktuelle temaet.

Les mer om årets digitale kompetanseprogram

Kursprogram 2024

Programmet nedenfor er foreløpig – temaer i fet skrift er klare

1. IT-sikkerhet/Digital sikkerhet for elektrobedrifter.
Neste runde starter 4. september 2024. 
 Les mer her

2. Nek 700. NEK 700 lanseres på Eliaden ultimo mai – kurset kommer etter lansering

3. Kunstig intelligens/AI for elektrobransjen. Kurset kommer høst 2024.

4. Bærekraft. Kurset kommer høst 2024.

Påmelding via Min side
NB! Her er det daglig leder som må tildele de ansatte deltakelse. 

IT-sikkerhet

Kompetanseprogrammet IT-sikkerhet består av 4 Teams-samlinger (hver på ca 1 time), 3 Elflix-kurs, veilederen "En introduksjon til IT-sikkerhet for el- og ekominstallatøren" og utvalgte podcast-episoder.

Faglig ekspert er Torgeir Waterhouse (bildet).