Teknisk jusforum og webinarer

Vi arrangerer teknisk jusforum i samarbeid med Rørentreprenørene og advokatfirmaet Grette. I tillegg arrangerer vi andre webinarer om juridiske problemstillinger som også legges ut her.

Her kan du se opptak fra webinarene:

Flere webinarer krever innlogging på Min side. Trenger du å vite hva Min side er, kan du lese her.

30. august 2023:

Aktuelle MVA-problemstillinger innenfor bygg og anlegg

Med Kari-Ann Mosti i advokatfirmaet Grette

Se webinaret her (krever innlogging)


14. juni 2023:

Hvordan vinne kontrakter med det offentlige?

Advokat/partner Silje Grimseth Ullebust i advokatfirmaet Grette

Se webinaret her (krever innlogging)


24. mai 2023:

Kjøp og salg av virksomhet - en praktisk innføring.

Advokat/partner Øyvind Greaker Bjørndal i Advokatfirmaet Grette gjennomgår tematikken og aktuelle problemstillinger.

Se webinaret her (krever innlogging)


22. mars 2023:

Forhandlingsteknikk og prosessrisiko – sett fra pokerbordet.

Advokat/ partner Øystein Bremset i Grette er en erfaren pokerspiller.  I dette webinaret deler han sine erfaringer om hvordan og hvorfor man bør gjøre sannsynlighetsvurderinger og planlegge en forhandling for å ha større gjennomslagskraft.

Se webinaret her (krever innlogging)

 

25. januar 2023:

Åpenhetsloven – hvordan komme i gang og i mål før fristen.

Åpenhetsloven trådte i kraft i 1. juli 2022 og gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold, og pålegger bedrifter som omfattes av loven å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å avdekke og informere om eventuelle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet. 

Se webinaret her (krever innlogging)

 

18. oktober 2022:

Når medeiere ønsker å selge seg ut av selskapet

"Når medeiere ønsker å selge seg ut av selskapet" – herunder en bredere redegjørelse for (ansattes) medeierskap i bedriften. Du få høre om hva eierskap er, og rettigheter knyttet til eierskap. I tillegg berøres fordeler og ulemper med ansatteierskap, og inntreden og uttreden inkl. skatt.

Se webinaret her (krever innlogging)


21. september 2022:

Hvordan vinne kontrakter med offentlige oppdragsgivere?

Webinaret gir deg tips og råd om hvordan kunnskap om regelverket, dvs Lov om offentlig anskaffelser kan være et konkurransefortrinn, samt konkrete råd om hvordan man unngår å bli avvist i konkurransen. Innlegget er ved advokat og partner i Grette, Silje Grimseth Ullebust.

Se webinaret her  (krever innlogging)

 

31. august 2022:

Forsering runde 2 – utfallet av ankesaken

Forsinkelser i prosjekter og konsekvenser av disse gir de tekniske entreprenørene de største utfordringene i prosjektmarkedet. Nå har Advokat Rolf Markusen i advokatfirmaet Grette fått medhold i domstolen i tre saker knyttet til forsering og ineffektiv drift for elektroentreprenører.

Se webinaret om ankesaken  (krever innlogging)


16. juni 2022:

EUs taksonomi – Regelverket som definerer hva som er bærekraftig virksomhet

EU la i 2020 la frem "The European Green Deal" – EUs grønne giv. Dette er en vekststrategi for å gjøre Europa til den første klimanøytrale regionen i verden innen 2050. En del av EUs grønne giv er handlingsplanen for bærekraftig finans. Grunnmuren i denne planen er EUs taksonomi. Taksonomi er EUs klassifiseringssystem som skal definere hva en bærekraftig aktivitet er. Hør også mer om taksonomien her.

Se webinaret her  (krever innlogging)


11. mai 22:

Næringsleie - muligheter og fallgruver

Det er viktig å forstå hva man går inn i når en tegner leieavtaler for næringseiendom. Det er store fallgruver, men også muligheter. Her får du en kort introduksjon til viktige temaer å forstå. En gjennomgang av advokat Ole-Jacob Farstad i Grette.

Se webinaret her  (krever innlogging)

 

20. april 22:

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft fra 1. juli 2022. Loven skal sikre anstendige arbeidsvilkår i hele verdikjeden - og det er opp til bedriften selv å bevise sin egen innsats.

Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Dette skal gjøres i form av en offentlig redegjørelse, og publikum kan til enhver tid be om dokumentasjon. Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år. Det kan bli krevende å oppfylle loven.

Se webinaret her (krever innlogging)

 

31. mars 22:

Utfordringer med vareleveranser i prosjektmarkedet

Usikre og forsinkede vareleveranser/store økninger i råvare og materialpriser.
- Hvordan håndtere dette juridisk i lys av Ukraina/Russland-situasjonen
Ved partner/advokat Rolf Markussen i advokatfirmaet Grette

Se webinaret her. (krever innlogging)

 

13. januar 22:

Når ansatte planlegger konkurrerende virksomhet

Når ansatte planlegger konkurrerende virksomhet – hvor går grensene for hva som er lov og ikke lov? Hvordan forebygge og hvilke reaksjoner er mulig fra arbeidsgiver.

Se webinaret her. (krever innlogging)

 

24. november 21:

Forsering og urasjonell drift

Hvordan varsle, beregne og dokumentere krav knyttet til forsinkelser i prosjekter som medfører behovet for å forsere. Rolf Markussen i Adv. Grette viser til tre saker der elektroentreprenøren har fått gjennomslag for sine krav knyttet til ineffektiv drift og forsering.

Se webinaret her. (krever innlogging)

 

17. november 21:

IEE-webinarer om materialmangel – samarbeid for å minimere risikoen for alle

Entreprenører og leverandører varsler om materiellmangel og store prisøkninger på materiell i etterkant av koronapandemien. Dette kan medføre kostnadsøkning og i verste fall forsinkelser i prosjekter. Bravida og Schneider Electric belyser problemstillingen, og advokat Rolf Markussen i Grette gir råd om hvordan de kontraktuelle mulighetene.

Se webinaret her.

 

28. oktober 21:

Eierskap for nøkkelansatte – inntreden og uttreden

Når nøkkelansatte gis eierskap i egen bedrift er det viktig å sikre tydelige og ryddige avtaler og vilkår både for inntreden og uttreden. Uenigheter her kan lett føre til store problemer og kostnader for bedriften og bedriftens eiere.

Se webinaret her. (krever innlogging)

 

1. september 21:

Hvordan unngå at daglig leder dømmes til fengselsstraff for HMS-avvik? - når styreleder blir straffedømt for HMS-svikt

Etter en arbeidsulykke i 2017 ved et aluminiumsverk hvor to ansatte døde og to andre ble skadet, ble både daglig leder og styreleder straffet for manglende bevissthet og fokus på HMS. Daglig leder ble idømt ubetinget fengsel. Dommen, som ikke er rettskraftig, kan bidra til å belyse hvilke forventninger og krav som kan bli stilt til daglig leder og styret, når det gjelder å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø og god HMS i bedriften.

Se webinaret her. (krever innlogging)

 

30. juni 21:

Ekstreme økninger i råvare og materialpriser

Hvordan håndtere dette juridisk?

Se webinaret her. (krever innlogging)