Nelfo lanserer ny versjon av batteriveileder

Publisert

«Batterisystemer i boliger – Brann- og elsikkerhetsveileder» er nå ute i 3. versjon med oppdaterte anbefalinger basert på branntesting i laboratoriene til RISE Fire Research.

Nelfo har i flere år hatt batterier som et satsningsområde og registrerer en stor og økende interesse for dette blant medlemmene. Da veilederen ble lansert for første gang høsten 2020 dukket det opp en rekke spørsmål fra lesere: Har størrelsen på batterirommet noe å si? Hvorfor bør kapasiteten i batteriet begrenses? Hvordan vurdere hvor batterier i boliger bør stå? Har ventilasjonen noe å si?

«Vi skjønte fort at det var mange spørsmål her hverken vi eller tidligere forskning kunne gi oss svaret på og bestemte oss derfor for å sette i gang et nytt prosjekt», sier Marie Kolderup som har vært prosjektleder fra Nelfo sin side.

Målet med branntestingen som ble startet opp var å skaffe bedre kunnskap om hvordan forholdet mellom romstørrelse og batteristørrelse påvirker brannforløpet i et batterisystem installert i en bolig. For å finne ut av dette ble det gjennomført 2 testserier:

Testserie 1:

En veggmontert 10 kWh batterimodul på 80% SOC i et rom med varierende størrelse:

  • test 1: 3 m x 3 m (9 m^2)
  • test 2: 4 m x 4 m (16 m^2)
  • test 3: 2 m x 2 m (4 m^2)
Testserie 2:

To forskjellige batteristørrelser, i et 4 m^2 stort rom:

  • test 4: 10 kWh
  • test 5: 3* x 10 kWh

Batteriene ble dermed påtent eksternt ved hjelp av en propanflamme rettet mot midten av modulen. Det ble så målt temperaturer, trykk og gasskonsentrasjon på ulike steder i rommene. Batteriene var av typen xStorage Home og levert av Eaton, mens testingen ble gjennomført av RISE Fire Research.

«Det viktigste funnet i mine øyne var at brennbare gasser kan akkumuleres selv ved en høy ventilasjonsrate, noe som gjør at vi holder fast ved vår anbefaling om at batterier bør plasseres ute. Skal de plasseres inne i en bolig anbefales det å begrense kapasiteten til 15 kWh og plassere systemet i en egen branncelle med brannmotstand på minst EI30.»

Den største målte varmebelastningen i testingen var på veggarealet direkte eksponert for jetflammene, som var kraftigst ut fra åpningene ment for ventilering av gasser. Belastningen på sideveggene er derfor avhengig av avstand til og retning på åpningene for ventilering av gasser ut fra batteriet.

«Det er nå lagt inn en anbefaling om å ta hensyn til disse åpningene for ventilering av gasser når batterier skal monteres. Et eksempel kan være i et rom hvor det er en lettvegg og en betongvegg; da vil det være anbefalt at batteriet plasseres og orienteres så åpningene for ventilering av gasser peker mot veggen med høyest brannmotstand som i dette tilfellet da vil være betong.», sier Kolderup.

Andre oppdateringer i versjon 3 er at det er lagt inn en del nye referanser til standarder, forskning og rapporter som har kommet etter forrige versjon. Arbeidsgruppen for veilederen består som tidligere av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Drammensregionens Brannvesen IKS (DRBV).

Nelfo Dokumentasjon for batteriinstallasjoner – Versjon 3.0 er også oppdatert nå i tråd med endringene i veilederen. Både veileder og dokumentasjonspakke er tilgjengelig for alle, også ikke-medlemmer.

Last ned veilederen og dokumentasjonen her