Bøker og læremateriell

Elforlaget er elektrobransjens eget forlag. Forlaget, som er eid av NHO Elektro, gir ut håndbøker og fagbøker innen elektrofag, skolebøker for videregående skole og noe læremateriell for teknisk fagskole. I tillegg har forlaget utgivelser for andre fagområder innenfor NHO Elektro.

Ekomhåndboka NEK 700:2024

Ekomhåndboka NEK 700:2024 gir veiledning i praktisk utførelse av ekominstallasjoner. Boka skal lette forståelsen for gjeldende forskrift og standardene i NEK 700. Innholdet er i hovedsak hentet fra installasjonstandardene NEK EN 50174-2 og NEK EN 50310 med nødvendig tillegg fra andre standarder i NEK 700. Også forskriftskrav fra Nkom og DiBK er inkludert der dette er relevant.

Papirbok fås kjøpt her

Digital versjon kan du kjøpe her

Nytt opplag av Montørhåndboka i salg

Nå er både nytt opplag av Montørhåndboka og den nye utgaven av Installasjonsguiden på lager. 

Installasjonsguiden er det nye navnet til Normguiden.

Fagfornyelsen Vg2 elektrofag

I forbindelse med Fagfornyelsen Vg2 elektrofag har Elforlaget utviklet nye lærebøker.

Montørhåndboka på Elbok.no

Montørhåndboka er tilgjengelig på elbok.no. Dette er en digital versjon, med alt innhold som finnes i papirutgaven. Boka kan også brukes uten nettilgang (offline).

Elforlagets ressurssider

Elforlagets ressurssider er gratis, og laget for lærere og elever i videregående skole. Her finnes praksisoppgaver, planleggingsverktøy, filmer og bilder. Denne videoen viser "Varmekabler på brennbart gulv".

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.