E-bøker

Elforlaget tilbyr oppdaterte og markedstilpassede læremidler på nye plattformer som PC, nettbrett og smarttelefoner.

Elforlaget har en egen portal for heldigitale bøker. Portalen elbok.no inneholder forlagets bøker for  Vg1, Vg2, og noen bøker for Vg3. I tillegg finnes noen fagbøker, håndbøker og noen av NEKs normer her.

Lærebøkene inneholder materiale som animasjoner, filmer, simuleringer og interaktive oppgaver. Det varierer fra bok til bok hvor mye ekstra materiale de inneholder, men det legges ut nytt innhold etter hvert som det produseres. Man kan gjøre notater i bøkene, det er mulig å få teksten lest opp hvis maskinen har denne funksjonen, og man kan gjøre søk basert på nøkkelord. Bøkene for Vg2 kjøper man for en periode på 2 år slik at man beholder bøkene frem til eksamen. Vg1- bøker varer i 1 år. Fagbøker har ulik tilgangstid.

Lærebøkene er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Elbok.no
- lærebøker på en ny måte fra Elforlaget på Vimeo.

Bestill de nettbaserte lærebøkene her

NB! Det kreves Feide-innlogging for å få tilgang til disse bøkene.
Etter bestilling får skolene tilsendt pinkoder som må brukes for å åpne de aktuelle bøkene.