Mange nye titler i salg hos Elforlaget

Både ny utgave av Montørhåndboka og Installasjonsguiden kom for salg tidligere i år. I tillegg har Elforlaget gitt ut nye utgaver av Boliginstallasjoner, Sluttkontrollhåndboka og Sluttkontroll på 1,2,3.

Boliginstallasjoner kom i ny og revidert utgave tidligere i vår. Det samme gjorde Sluttkontrollhåndboka, Sluttkontroll på 1,2,3 og Elkontroll i private boliger. Rett før båtsesongen kom også en revidert utgave av Strøm om bord.

Mange av skolebøkene våre er også revidert i henhold til Fagfornyelsen. Blant annet er Energi- og styresystemer Vg1 elektro og datateknologi kommet i ny versjon. Det samme gjelder Elenergisystemer Vg2 elenergi og ekom og Styresystemer Vg2 elenergi og ekom.

Elforlaget har også gitt ut en lærebok innenfor Vg2 automatisering som heter Elenergisystemer Vg2 automatisering. I tillegg har vi publisert en ny bok innenfor Vg2 datateknologi og elektronikk som heter Data- og informasjonsteknologi. Denne finnes kun i digital versjon.