Lønnsoppgjøret 2024: Disse kan bli tatt ut i streik

Publisert

Forbundsleder Geir Ove Kulseth i EL og IT Forbundet (t.v) og Ove Guttormsen, administrerende direktør i NHO Elektro er begge klar for mekling til uken. Onsdag kom varsel om plassfratredelse hvis partene ikke blir enige og det blir streik.

EL og IT Forbundet har varslet plassfratredelse for 2 747 arbeidstakere som er bundet av LOKen. 60 virksomheter kan bli rammet av streik. Se hele listen og les mer om hvordan bedriftene må forberede seg.

Vi har samlet all relevant informasjon om årets lønnsoppgjør på en side. Her finner du alle relevante skjemaer.

Onsdag 22. mai kom plassfratredelse i forbindelse med meklingen i lønnsoppgjøret for elektrofagene. Plassfratredelsen omfatter 2747 arbeidstakere i 60 virksomheter som er bundet av Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK). I tillegg er det tatt ut arbeidstakere i bedrifter som har direkteavtaler med El og IT Forbundet.

NHO Elektro og EL og IT Forbundet og Parat møtes til mekling hos Riksmekler mandag 27. mai kl. 10.00 og har frist til å bli enige innen midnatt, tirsdag 28. mai. Kommer ikke partene til enighet blir det streik.

Plassfratredelsen kan bli utvidet hvis EL og IT Forbundet bestemmer seg for å trappe opp streiken. Vi ber alle bedrifter sjekke listen under for å få en oversikt over antall arbeidstakere som vil bli tatt ut i en eventuell streik og hvilke lokasjoner som er omfattet.

Hvis bedrift ikke er nevnt i plassfratredelsen er ikke bedriften omfattet, men kan bli rammet ved en eventuell opptrapping av konflikten.

Disse bedriftene blir rammet av streik

Hvem gjelder plassfratredelsen for?

Plassfratredelsen gjelder for medarbeidere som er organisert i El og IT Forbundet og omfattet av Landsoverenskomsten for elektrofag. Lærlinger er også omfattet. Andre arbeidstakere skal fortsette sitt arbeid på vanlig måte, forutsatt at de kan sysselsettes på rasjonell måte.

Les mer om hvem som kan streike og hva som skjer når en streik inntreffer.

Permitteringsvarsel

Bedrifter som ikke har varslet om mulig permittering av uorganiserte på grunn av streik, bør vurdere dette nå. Husk saksbehandlingsreglene ved permittering.

Her finner du mer informasjon om permittering grunnet streik

Når er det mulig å få dispensasjon fra streik?

Det er svært strenge krav for å innvilge dispensasjon fra streiken. Kun dersom det er fare for liv eller helse, eller fare for betydelige materielle skader, kan det unntaksvis og i særlige tilfeller være grunnlag for hel eller delvis dispensasjon. Dispensasjon kan kun innvilges dersom NHO Elektro og El og IT Forbundet/Parat er enige om det – en anbefaling fra tillitsvalgte og/eller bedrift er ikke bindende.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil bli gitt dispensasjon på grunn av økonomiske forhold eller uheldige konkurranseforhold mellom bedriftene.

Hvordan søker jeg dispensasjon?

Her finner du mer informasjon om dispensasjoner og krav til søknadens innhold

Søknader må følge disse retningslinjene for å bli behandlet.

Søknadsskjema for dispensasjonssøknad finnes her.

Velg Landsoverenskomsten for elektrofagene LO/El og IT Forbundet (60) alternativt Landsoverenskomsten for elektrofagene YS/Parat (438) i nedtrekksmenyen.