Slik gir du lærlingen en god start

Publisert

Foto: Norelco.

7 tips til hvordan bedriften kan gjøre lærlingens møte med arbeidslivet til en positiv opplevelse.

Nå har mange bedrifter tatt imot nye lærlinger. De fleste er spente, både lærlingene selv og bedriften. Her er noen tips til hvordan bedriftene kan ta vare på de nye medarbeiderne.

God start

Lærlinger er nye i arbeidslivet og trenger oppfølging fra erfarne kollegaer. De må etablere nye rutiner som å avslutte gamingen og legge seg om kveld, komme til riktig tid, bli kjent med nye kollegaer, slik gjør vi hos oss, risikovurderinger og kursing for å nevne noe. Det er viktig å ha tålmodighet og samtidig bidra til å støtte lærlingen slik at møtet med arbeidslivet blir bra.

Oppfølging 

For å bli gode håndverkere trenger lærlinger oppfølging. Hvem som skal følge opp en lærling bør være et bevist valg i bedriften. God fagkunnskap og gode holdninger fra den som følger opp er med på å påvirke lærlingen i riktig retning resten av yrkeskarrieren.

Vær bevisst på hvilke arbeidsoppgaver du setter lærlingen til. Sør for at arbeidet er variert med ulike typer oppdrag slik at man får en god breddekompetanse. Noen lærlinger har fortalt at de opplever at de blir billig arbeidskraft. At hverdagen består av enkle oppgaver som handler mer om å gjøre en jobb enn å ha en faglig utvikling. Andre har blitt satt til oppgaver de ikke har nok kunnskap til å kunne gjennomføre. Dessverre har det skjedd uheldige hendelser hvor lærlinger har jobbet alene uten kyndig hjelp. Husk at lærlingen er lærling under hele læreperioden. Består lærlingen fagprøven før kontrakten går ut, er vedkommende fortsatt å regne som lærling frem til kontrakten går ut.

Gode HMS-holdninger 

En god innføring i helse, miljø og sikkerhet fra første dag for lærlingen er en investering. Gode HMS-holdninger vil bidra til gode resultater, både når det gjelder forebyggelse av ulykker og de vil gjøre færre feil. Mange har fått erfare at når HMS-rutiner ikke blir fulgt opp har det kostet både ansatte og bedriften mye.

Start gjerne en læringsperiode med å gjennomføre kurs og opplæring som er viktige og som de må ha. Mange har f.eks. fse-kurs tilpasset virksomheten de første dagene slik at dette er i orden. Annen opplæring kan være arbeid i høyden og bruk av farlige verktøy. Nelfo har for eksempel mange gratis minikurs innen hms. Personlig verneutstyr og arbeidstøy fra første dag er selvfølge. HMS-prosedyrer, hvilke og hvor man finner dem er også viktig.

I tillegg anbefales det oppstartmøte med daglig leder og faglig ansvarlig hvor et av temaene bør være hva lærlingene kan forvente av bedriften og hva bedriften forventer av lærlingene. Kom gjerne inn på temaet "vi- følelsen" i bedriften. En god start vil ha effekt resten av opplæringsperioden.

7 tips til hvordan bedriften kan gjøre lærlingens møte med arbeidslivet til en positiv opplevelse:
  1. Planlegg en god oppstart 
  2. Gjør læringene til gode håndverkere med variert arbeide og god oppfølging 
  3. Velg en fagperson med gode, pedagogiske egenskaper til å følge opp 
  4. Invester i lærlingene - det får du igjen for senere 
  5. La lærlingen bli faglig oppdatert – gjennomfør klasseromkurs eller bruk f.eks Elflix eller nettkurs 
  6. Vær bevisst på hvilke arbeidsoppgaver du setter lærlingen til 
  7. Lærlinger skal ha det like trygt på jobb som alle andre
Nyttige lenker: 

Les mer om lærlinger og ulykker. 
Kurs fra Nelfoskolen. 
Les mer om praksislogg og teori hosElskolen.