Gode råd ved valg av bedriftshelsetjeneste og HMS-system

Publisert

Som elektrobedrift må du ha en bedriftshelsetjeneste, samt et bransjetilpasset internkontrollsystem. Men det er noen ting du må være obs på ved valg av bedriftshelsetjeneste.

Vi får stadig tilbakemelding fra våre medlemsbedrifter om at firma som tilbyr bedriftshelsetjeneste (BHT) tar kontakt og tilbyr både bedriftshelsetjeneste og internkontrollsystem (HMS-system).

Elektrobransjen er kompleks, med mange bransjerettede lover og forskrifter som ikke dekkes av et standard HMS-system.

7 gode råd når du velger bedriftshelsetjeneste.

Driver du en elektrovirksomhet med ansatte må du ha knyttet til deg en godkjent bedriftshelsetjeneste. I tillegg må du ha et internkontrollsystem. Ved tilsyn av Arbeidstilsynet eller det lokale el tilsynet vil de revidere dette.

Mange av Nelfos medlemmer benytter Nelfo Integrator, bransjens internkontrollsystem. Nelfo Integrator dekker bedriftens behov for å ha et levende HMS-system. Med bransjerettet innhold, jevnlig oppdatering av prosedyrer og mulighet for bedriftstilpassing har du til enhver tid et oppegående HMS-system. I tillegg er det en app-løsning for alle ansatte med mulighet for avviksregistrering, sikker jobb analyse og lese prosedyrer. Dette bidrar til god HMS der selve arbeidet utføres.

Nelfo er opptatt av å gjøre medlemmene gode på HMS. Med et bransjerettet system vil dette bidra til at medlemmene får et best mulig utgangpunkt for å lykkes med dette.

Les mer om Nelfo Integrator.

  • Eirik Remo
  • Fagsjef HMS