7 gode råd når du velger bedriftshelsetjeneste

Publisert

Bilde av person med hjelm og stetoskop

Det er et krav at alle som driver med elektroinstallasjon og har ansatte, også skal være knyttet til en godkjent bedriftshelsetjeneste. Men det kan være lurt å stille krav slik at bedriften får mest mulig ut av avtalen.

Elektroinstallasjon kommer innenfor næringskode 43, og da er det et krav at bedriften skal være tilknytte en godkjent bedriftshelsetjeneste.
En avtale med en lege som de ansatte kan gå til når noe er galt med helsen, er ikke å regne som en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Må stille krav

Mange bedriftsledere opplever å kjøpe en bedriftshelsetjeneste uten å få noe igjen. Nelfo anbefaler derfor bedriftene å være i dialog med bedriftshelsetjenesten slik at de får mest mulig ut av avtalen. Still gjerne din bedriftshelsetjeneste spørsmål om hva de kan levere til din bedrift. Kanskje får du førstehjelpskurs med i prisen?

Dette kan bedriftshelsetjenesten hjelpe med

Bedriftshelsetjenesten gir bistand i spørsmål om HMS. De har blikket på det forebyggende slik at eksempelvis slitasjeskader kan unngås. I tillegg bistår de bedriften med gode råd når det gjelder hvilke styrker og svakheter bedriften har innenfor HMS-området. Ofte er holdningsskapende arbeid sentralt og da spesielt blant de unge i bedriften.

Dyrt å ikke tenke HMS

Tilbakemeldinger fra bedriftshelsetjenester at det er stor variasjon i hvordan bedriftene bruker sine tjenester. Ifølge lønnsomhetsundersøkelsen til Nelfo vil en sykemeldt elektriker koste bedriften 30 000 i uken. Samtidig vet vi at å jobbe som elektriker er fysisk krevende.
Ofte er det arbeid over skulderhøyde og mange sliter med smerter i nakke, skuldre og knær. Det er med andre ord en god investering for bedriften å jobbe målrettet for å forebygge sykefravær.

Godt HMS-arbeid er en investering og påvirker bunnlinja.

7 gode råd om bedriftshelsetjeneste:
  • Sørg for at du har en avtale med en godkjent bedriftshelsetjeneste.
  • Sjekk ut hva bedriftshelsetjenesten kan bidra med for din bedrift. Velg gjerne en bedriftshelsetjeneste som har kompetanse innen bygg og anleggs-området.
  • La bedriftshelsetjenesten bli kjent med din bedrift, og motsatt.
  • Husk en årlig rapport fra din bedriftshelsetjeneste og legg dette inn i internkontrollsystemet.
  • Ikke ta det første tilbudet du får. Noen er aggressive i markedsføring og i tillegg er de ikke i bedriftens nærmiljø. Vær spesielt oppmerksom hvis det er aktører som tilbyr bedriftshelsetjeneste kombinert med andre produkter.
  • Riktig bruk av bedriftshelsetjenesten kan bidra til en konkurransefordel.
  • Ta kontakt med Nelfo hvis du har spørsmål.
Nyttig informasjon fra Arbeidstilsynet:

Hvem skal ha bedriftshelsetjeneste? 

Dette skal bedriftshelsetjenesten hjelpe arbeidsgiver med 

 

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.