Lading av elektriske biler

Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler. Hensikten med veiledningen er å gi råd og informasjon om sikker planlegging og utførelse til rådgivere, installatører og borettslag ol. Veiledningen skal gi grunnlag for å vurdere riktig valg av utstyr og løsning.

I Norge har vi en stor andel boligbygg i tre. Ved brann eller branntilløp kan det gi store konsekvenser. Eldre elektriske anlegg er i mange tilfeller ikke prosjektert og bygget for å håndtere det nye utstyret som monteres og plugges inn i dag. Elbil ladeutstyr representerer en ny type belastning, og vi ser derfor behovet for å gi noen retningslinjer og råd om emnet. Lading av elektriske biler vil ikke utgjøre noen risiko for sluttbruker, når installasjonen er riktig prosjektert og utført av en registrert installatør.

Denne veiledningen tar for seg utførelse av ladeinstallasjoner (normallading, opptil 22 kW) i boliger, parkeringshus og ladestolper, men ikke større ladestasjoner med hurtiglading. Veilederen omtaler anlegget fra installasjonens overbelastningsvern, og frem til tilkobling av utstyret. Videre ser vi kun på ladeinstallasjoner for lavspennings vekselstrøms anlegg dvs. 0-1000VAC. Vi ser også på valg av utstyr, plassering, beskyttelsesmetoder, vedlikehold og andre relaterte temaer.

I NEK 400:2022 omhandler delstandard 722 (NEK 400-7-722) prosjektering og utførelse av ladepunkter for elektriske kjøretøy. Delstandarden er oppdatert i 2022 og gjelder forbrukerkursen og utførelse av tilkoblingspunktet som forsyner ladeutstyret til elbiler. Kapittel 722 omhandler blant annet:

  • Beskyttelsesmetoder
  • Plassering av utstyr
  • Valg av utstyr