Nedgang i sykefraværet

Publisert

Tall for andre kvartal viser at det legemeldte sykefraværet har gått ned blant Nelfos medlemsbedrifter. – Det viser at mange bedrifter jobber godt med å følge opp sine ansatte, sier Eirik Remo i Nelfo.

Les mer på Arbinn: Verktøy for arbeidsgivers oppfølging av ansatte

De siste tallene fra SSB viser at det er en nedgang på 1,1 prosent i det legemeldte sykefraværet blant Nelfos medlemsbedrifter sammenlignet med i fjor. I andre kvartal var det legemeldte fraværet på 4,4 prosent.

- Dette er gode tall. Vi har et lavt fravær generelt i bransjen, og vi vet at ansatte som er syk lenge har større sjanse for å falle ut av arbeidslivet. Derfor er jeg glad for at det legemeldte sykefraværet går ned, sier fagsjef for HMS, Eirik Remo, i Nelfo.

Han er likevel tydelig på at koronapandemien har gjort det vanskelig å sammenligne legemeldt sykefravær.

Det samme gjelder for egenmeldt sykefravær. Statistisk er det vanlig å legge til 0,8 prosent for å få en oversikt over det egenmeldte sykefraværet.

Hver sykefraværsdag koster 6000 kroner dagen

I følge Nelfos lønnsomhetsrapport koster en dag fravær bedriften 6000 kroner. Da er lønn, fortjeneste og påslag tatt med. I tillegg kommer tapt fortjeneste fordi en jobb ikke blir gjort, fremdriften blir forsinket og kunden blir frustrert når elektrikeren ikke møter til avtalt tid. Omdømme til bedriften kan også det også gå utover.

 

Lavt sykefravær krever oppfølging

Tidlig oppfølging fra nærmeste leder vet vi bidrar til gode resultater. 

- Et godt råd når det gjelder oppfølging av sykefravær er å fokusere på hvorfor den enkelte er syk enn prosent-tallet. Da kan bedriften gjøre noe med årsaken til hvorfor den ansatte er syk, sier Remo. 

Les mer: Se statistikk over legemeldt sykefravær for Nelfos medlemsbedrifter.