Sykefravær

Her finner du informasjon om oppfølging ved sykefravær, og sykefraværstall for NHO Elektros medlemsbedrifter.

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv er et arbeidsliv for alle som kan og vil bidra. Partene i arbeidslivet har inngått en avtale - IA-avtalen - om å gjøre det norske arbeidslivet mer inkluderende.

Sykefravær for medlemmer i NHO Elektro

NHO Elektro får hvert kvartal sykefraværstall fra NHO for medlemsbedriftene.
Sykefraværstallene er legemeldt fravær. Det er vanlig å legge til 0,8% for egenmeldt fravær.

År / % 1. kv 2. kv 3.kv 4.kv Gjennomsnitt
2019 4,3 4,0 3,6 4,3 4,0
2020 5,7 4,7 4,2 4,5 4,8
2021 4,7 4,3 4,0 5,1 4,5
2022 5,9 4,4 4,0 4,6 4,7
2023 5,0 4,4 4,1 5,0 4,6
2024 5,2        

All statistikk som presenteres for NHO Elektro er basert på data fra SSB. Sykefravær for andre sektorer for hele Norge finnes på SSBs hjemmesider.

Sykefraværsregistrering

Med NHOs verktøy for registrering av fravær, får bedriften oversikt over sykefravær, fraværstyper og utviklingstrekk for bedriften og den enkelte ansatte.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.