REN

REN, Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS eies av 60 nettselskap i Norge. REN-blader benyttes av nettselskaper og entreprenører over hele landet. REN-bladene publiseres og oppdateres jevnlig. Bladene beskriver praktiske standardmetoder og gir retningslinjer for utførelse.

Nettselskapenes egne betingelser

Det er viktig at våre medlemmer også forholder seg til nettselskapenes egne betingelser når det skal planlegges/prosjekteres en ny installasjon i henhold til NEK 399. Nettselskapene henviser som regel til REN blad 4100 for praktisk utførelse.

Nelfo og REN

Nelfo har lenge samarbeidet med REN. Nelfo har blant annet deltatt i REN-komiteen sammen med flere nettselskap, som har utviklet en del av "installatørbladene".

Eksempel på metoder for tilkobling fra REN-blad 4100: