Elkontroll

Elkontroll er en statuskontroll som sjekker om den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er sikkert å bruke. Den skal avsløre feil og mangler som utgjør fare for personer, husdyr eller skader på gjenstander.

Dokumentasjon elkontroll

Periodisk kontroll i bolig, landbruk og enkle næringsbygg

Inneholder følgende:

 • Risikovurdering og sluttkontroll av oppdrag med lav risiko veiledning
 • Risikovurdering bedriftsintern veiledning
 • Periodisk kontroll av boliginstallasjon etter NEK 405-2 veiledning

Kommende kurs

 1. Webinar - Elkontroll Bolig NEK 405-2

  Kurset tar for seg å kunne foreta kontroll av eksisterende installasjon i en bolig, samt kjenne til hvilket juridisk ansvar du som kontrollerende har. Etter gjennomført kurs er du godt forberedt til å bestå eksamen, nærmere beskrevet nedenfor.

 2. Elkontroll i praksis

  Rapportskriving som tilfredsstiller kravene i NEK405-3 elkontroll næring. Klargjøring av hva som er et elektroavvik, og hvordan avvik kan hjemles.

 3. NEK 405-2-3 Avhending

  Hensikten med den tekniske tilstandsvurderingen er å opplyse kjøper om tilstanden på det elektriske anlegget, herunder farer, og hva det sjablonmessig vil koste å bringe det elektriske anlegget i forskriftsmessig stand. Det skal også foretas en vurdering av de anleggsdeler som har en kort gjenværende levetid, samt en vurdering av anleggets kapasiteter.

 4. Elkontroll i praksis

  Rapportskriving som tilfredsstiller kravene i NEK405-3 elkontroll næring. Klargjøring av hva som er et elektroavvik, og hvordan avvik kan hjemles.