Friske penger til etter- og videreutdanning

Publisert

Bransjeprogram: Regjeringen bevilger nesten 83 millioner kroner til skreddersydd etter og videreutdanning for bedriftene.

Les mer: Elektronæringen mangler over 4 000 arbeidstakere

Regjeringen deler nå ut penger til korte og relevante etter- og videreutdanninger i fem bransjer, blant dem industri- og byggenæring.

Målet er at ansatte får viktig påfyll, og at bedriftene får den kompetansen de trenger.

- Bransjeprogrammene er viktig for våre bedrifter og et meget godt tiltak for å sikre at vi har den riktige kompetansen vi trenger for å løse de oppgavene vi har foran oss, blant annet med det grønne skiftet, sier Svein Harald Larsen, fagsjef for kompetanse i Nelfo.

Disse bransjene får penger til utdanningstilbud:
  • Avfalls- og gjenvinningsbransjen kr 11 461 313
  • Industri - og byggjenæringa kr 11 119 955
  • Jordbruks-, skogbruks- og gartnerinæringa   kr 11 544 276
  • Finansnæringa kr 22 005 353
  • Informasjonstryggleik og IKT-bransjen kr 26 545 562

Bransjeprogrammene er et spleiselag. Staten betaler for at fagskoler, høgskoler, universitet og andre kurstilbydere skal utvikle og drifte relevante tilbud. Bedriftene og den enkelte ansatte investerer sin tid. 

Nelfo sitter i programområdestyret i bransjeprogrammet Informasjonstryggleik  og IKT -bransjen.

Målet er at ansatte, permitterte og ledige i bransjer med særlig behov for endring får nødvendig kompetanse til å mestre nye oppgaver, og dermed blir i jobben.

Les mer på Kunnskapsdepartementets nettsider.

  • Svein Harald Larsen
  • Fagsjef utdanning