Elektronæringen mangler over 4 000 arbeidstakere

Publisert

- Vi ser at det er et stort behov for arbeidskraft i elektronæringen til tross for urolige tider, sier Ove Guttormsen i Nelfo. Tall fra NHOs Kompetansebarometer viser at Nelfo-bedriftene kunne ansatt 4 300 personer hvis de var tilgjengelige.

Les hele NHOs Kompetansebarometer 2023

- Til tross for usikre tider med økonomisk uro, svakere lønnsomhet og redusert etterspørsel hos mange virksomheter, ser ikke dette ut til å redusere behovet for kompetanse i bedriftene i særlig grad. Våre medlemsbedrifter sliter fortsatt med å få tak i rett kompetanse, sier Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo.

Det er et bilde Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida, kjenner seg igjen i.

- Vi jobber knallhardt for å skaffe nok folk med den riktige kompetansen. Det er ikke lett, men vi vet at vi er en god arbeidsplass med mange karrieremuligheter. Dessuten satser vi veldig bevisst for å rekruttere flere kvinner. Det er viktig for oss, sier Bakke.

Han anslår at Bravida trenger om lag 500 nyansatte i år.

Kompetansebarometeret viser at det er de største bedriftene som sliter mest med å skaffe nok folk.

7 av 10 har et udekket kompetansebehov

Nelfo er den landsforeningen som har en av de høyeste andelene udekket kompetansebehov. 67 prosent av de spurte svarer at de i noen eller stor grad har et udekket kompetansebehov.

- Det viser hvor delt markedet er. Høy rente og prisstigning preger deler av elektronæringen, men det er store variasjoner. Vi ser at markedet for nybygg og hytter går ned, mens for eksempel ROT-markedet holder seg. Dessuten utgjør nybygg bare en mindre del av det totale elektromarkedet.

Elektronæringen omsetter for om lag 80 milliarder krone årlig. Av dette markedet utgjør nybygg og private boliger rundt en tiendedel, så mange elektrobedrifter har flere ben å stå på og er ikke så utsatt i nedgangstider.

Elektrobedriftene er motoren i lærlingesystemet

Hele 9 av 10 elektrobedrifter er lærebedrifter. Det er det høyeste antallet sammenlignet med alle NHOs landsforeninger og utgjør en andel på 16 prosent av lærebedriftene totalt.

- Vi er gode på å ta inn lærlinger i bedriftene. Det tror jeg henger sammen med at vi er et regulert fag og at vi derfor må utdanne de folkene vi trenger selv, men det er jo tydelig at behovet er større enn det vi klarer å utdanne, sier Guttormsen.

  • 60 prosent av Nelfo-bedriftene svare at de må rekruttere fra utlandet for å få dekt kompetansebehovet.
  • 61 prosent svarer at det er utfordrende å forstå og vurdere utdanning fra utlandet.
  • Hele 77 prosent svarer at det er viktig at det finnes offentlige godkjenningsordninger av utdanning fra utlandet.
  • Dette gjelder de bedriftene som har svart i stor, noen eller liten grad.
Kunstig intelligens vil være viktig

38 prosent av elektrobedriftene svarer at de mangler IKT-kompetanse i bedriften, og det er de største virksomhetene som melder at behovet er størst.

46 prosent av alle NHO-bedriftene som har svar i noen eller stor grad mangler kompetanse inne kunstig intelligens (KI), tett fulgt av mangel på kompetanse om digital sikkerhet (43 prosent).

Virksomhetene som har tatt i bruk KI peker på et ønske om å effektivisere arbeidsprosesser og forbedre innsikt/beslutningsstøtte.

- KI gjør oss bedre i stand til å gjennomføre det grønne skiftet. Teknologien hjelper oss å bruke energien enda mer effektivt og vi kan redusere materialbruk i installasjoner, bygg og infrastruktur, sier Ove Guttormsen.

  • 43 prosent av bedriftene svarer at KI vil være viktig for bedriftens fremtidige vekst og konkurranseevne.
  • 42 prosent mener at KI vil endre oppgavene i bedriften.
Les rapporten Kunstig intelligens i Norge – nytte, muligheter og barrierer