Elektronæringen står sterk tross krevende marked

Elektronæringen tilpasser seg markedsutfordringene og sikter mot vekst, sier Harald Lid i Nelfo. Nelfos markedsrapport for første halvår er klar.

Les hele markedsrapporten her  (kun for medlemmer, krever pålogging)

– Elektronæringen navigerer gjennom et utfordrende marked preget av høy rente og stigende byggekostnader, som har dempet etterspørselen etter nye boliger og yrkesbygg. Selv om nybyggmarkedet har vært nedadgående har ROT-markedene fungert som en støtdemper for næringen, noe som peker mot en forventet oppgang i 2025, sier Harald Lid, økonomidirektør i Nelfo.

Til tross for regionale forskjeller og en byggenæring som sliter, viser norsk økonomi fortsatt styrke. Over halvparten av elektrobransjens aktivitet stammer fra andre sektorer enn bygg, inkludert petroleum, verft, og infrastruktur, samt i elektrifiseringen og digitaliseringen av samfunnet. Disse områdene, sammen med eksportbedriftenes suksess takket være en svak krone, har bidratt til investeringer og vekst.

Rentetoppen nådd

Rentetoppen er trolig nådd på 4,5 prosent. Sentralbanken har signalisert at styringsrenten trolig holdes på dette nivået en god stund fremover. Forventninger om rentekutt senere i år kan bane vei for en normalisering og vekst av nybyggmarkedet.

Det er estimert at den samlede verdien av elektroarbeider vil falle med 2,4 prosent i 2024, for deretter å stige i de kommende årene, drevet av en fornyet etterspørsel etter nye boliger og yrkesbygg.

Nelfo-bedriftene oppfordres til å overvåke situasjonen nøye og vurdere tiltak for kostnadsstyring og likviditet, samtidig som de utforsker nye muligheter.

Omstilling og innovasjon nøkkelen til suksess

Energiomstillingen og digitaliseringen i samfunnet fortsetter. Det finnes gode støtteordninger for energioppgradering for private boligeiere og yrkesbygg.

Populære tiltak er solcelleanlegg, ny belysning (LED og styring), varmepumper og styringssystemer. I tillegg vil utfasing av 2G nettet i 2025 gi behov for oppgradering av mange eldre ekom-anlegg i heiser, alarmsystem, vann og avløp og i mange andre bruksområder.

Elektronæringen står derfor overfor en tid med både utfordringer og muligheter, hvor evnen til omstilling og innovasjon vil være nøkkelen til suksess i de kommende årene.

Last ned rapporten her