Nye regler for verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Publisert

Fra nyttår skal virksomheter med fem eller flere ansatte ha verneombud. Det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg når det er flere enn 30 ansatte.

De nye reglene innebærer også at verneombud og deltakere i AMU skal ha opplæring for å ivareta rollen. NHO er i dialog med LO og Arbeids- og inkluderingsdepartementet for å finne en opplæring som skal tilpasses de nye reglene i arbeidsmiljøloven. 

Det vil trolig være mange kurstilbydere som kommer til å ta kontakt for å tilby kurs. Nelfo anbefaler likevel bedriftene til å vente med opplæringen til NHO/LO og Arbeids- og inkluderingsdepartementet har blitt enige om en opplæring som er tilpasset småbedrifter. 

Les mer om regelverket for verneombud som gjelder fra 1. januar 2024 på Arbeidstilsynets nettsider.

Dette er de nye reglene for AMU (Arbeidstilsynet)