Kommunene får informasjon om utfasing av lysstoffrør

Denne uken gikk det ut informasjon til alle landets kommuner om hva de kan gjøre for å unngå at det blir mørkt når lyset går. RoHS-direktivet og utfasingen av de gamle lysstoffrørene kan gi store markedsmuligheter for bedriftene.

Nelfo, i samarbeid med EFO og Lyskultur, har nå sendt ut informasjon til alle landets kommuner om når de ulike typene lysstoffrør blir faset ut og hva kommunene bør gjøre for å unngå at det blir mørkt hvis lyset går.

Les informasjonen som er sendt til alle landets kommuner.

Nelfo har tidligere gjort bedriftene oppmerksomme på at her er det store markedsmuligheter.

Les mer: Store markedsmuligheter (nelfo.no)