Teknisk veileder: Installasjon av solcelleanlegg – Nå også i Elbok

Publisert

Den reviderte utgaven av teknisk veileder som ble lansert 10. februar 2023 finnes nå også på Elbok for ikke-medlemmer. I den nye versjonen kan man nå oppdatere seg på alle typer solcelleanlegg: solparker, off-grid, landbruk, bolig og industri/næring. I tillegg er det lagt til en del utfyllende stoff i alle kapitler + endringer som følge av ny NEK400.

- Dette er en grundig revisjon vi har brukt mye tid på, så anbefaler alle som interesserer seg for solkraft å ta en titt. Endringene som er gjort på bakgrunn av tilbakemeldinger og ønsker fra medlemmer har gjort at lengden på veilederen har økt fra 28 sider i versjon 4 til 44 sider.
Tanken bak er å gjøre veilederen såpass omfattende er at den skal være et oppslagsverk for Nelfos medlemmer som berører de fleste relevante problemstillingene i solbransjen, sier Marie Kolderup. 

Femte versjon

- Siden Teknisk veileder Solcelleanlegg i bolig ble lansert i januar 2020 har det kommet mange tilbakemeldinger, noe som har resultert i hyppige oppdateringer og utvidelser. Veilederen kommer nå i sin 5.versjon. Hovedelementene i denne revisjonen er utvidelsen av tilpasninger til ulike typer anlegg.
I forrige versjon var det egne kapitler for bolig og landbruk, mens nå er det også lagt til kapitler for off-grid, solparker og industri/næring. Strukturen kan minne litt om NEK400; først en generell del også en del om tilpasninger og tillegg for spesielle solcelleinstallasjoner. 

God hjelp

- Vi har fått god hjelp av Norconsult til å revidere veilederen, da de har et sterkt og erfarent fagmiljø som til daglig jobber med solcelleanlegg i ulike sammenhenger. Det vi også komme en episode av Elektropodden som tar for seg endringene i veilederen, avslutter Marie Kolderup. 

 

Hvor får jeg tak i veilederen?

Medlemmer:
Last ned som pdf via Min Nelfoside her

Ikke-medlem:
Kjøp i Elbok 

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.