Gardintrapp er god HMS

Publisert

Med gardintrapp er det større muligheter for å tilpasse arbeidssituasjonen slik at elektrikerne unngår arbeidsstillinger som er ekstra belastende.

- At mange byggherrer og hovedentreprenører forbyr bruk av gardintrapp på anlegget er dårlig HMS, bidrar til høyere sykefravær og forskjellsbehandler kvinner og menn, sier Eirik Remo i Nelfo.

En stor del av en elektrikers arbeidshverdag består i å jobbe i en ukurant stilling, gjerne statisk med armene over skulderhøyde. Kvinner er ofte lavere enn menn og når det kun er lov med arbeidsbukk på anlegget, vil mange kvinner slite med arbeidsstillingen. Det øker faren for slitasje og belastningsskader.

Undersøkelser viser at i gjennomsnitt er menn 180 cm og kvinner er i snitt 167 cm. Det betyr en differanse på 13 cm. Dette medfører at for mange kvinner som jobber i bygg og anleggsbransjen og samtidig må bruke arbeidsbukk, har større ergonomiske utfordringer enn sine mannlige kollegaer. Takhøyden er den samme, arbeidsbukken har lik høyde, men de som jobber har forskjellige høyder, og det går utover de laveste. 

Tenk forebygging

- En elektrikers hverdag består av mange arbeidsstillinger som er veldig belastende for kroppen.  Mange av oppgavene som skal løses skjer over hode og skulderhøyde. Dette krever statisk muskelarbeid og er svært belastende, noe som kan gi plager i nakke og skuldre. Å være bevisst på slike ting er forebyggende i seg selv. Vi i Nelfo har også mange kurs om hvordan bedriftene kan redusere arbeidsbelastningen for sine ansatte, sier Eirik Remo, fagsjef for HMS i Nelfo. 

Stor slitasje på kroppen 

I byggeprosjekt er det blant annet utstyr som skal henges og kobles på vegg. Hvis du bruker bukk eller stillas er det ikke tilrettelagt for å ha verktøy eller festemateriell lett tilgjengelig. Noen velger å ha skruer i munnen eller må gå opp og ned flere ganger i arbeidsprosessen. Det er uheldig og gir økt belastning på kroppen. En gardintrapp har mange fordeler, spesielt hvis det er et midlertidig arbeidsted. For noen yrkesgrupper er det bra å ha festeutstyr og verktøy lett tilgjengelig samtidig som de har en god arbeidsstilling som belaster kroppen minimalt.

Ønsker flere kvinnelige elektrikere

- Byggebransjen er opptatt av å gjøre seg mer attraktiv som arbeidsplass for flere kvinner. Samtidig er det mange byggherrer og hovedentreprenører som sverger til arbeidsbukk og forbyr gardintrapp. Det gjør at kvinner får mer belastningsskader enn sine mannlige kollegaer og det er ikke bra for rekrutteringen, sier Eirik Remo. 

Målet er at arbeidet som gjøres ikke skal føre til belastningsskader. Det gjelder for alle. Riktig arbeidsplattform, tilpasset oppgaven som skal løses, er den beste løsningen. I praksis vil det si at man finner frem stillas, arbeidsbukk, stige eller gardintrapp, avhengig av hvilken oppgave som skal løses. Målet er å gå friskere hjem fra jobb enn da man kom. 

Ønsker vi å rekruttere ansatte, må vi også kunne beholde de vi har ansatt. 

  • Eirik Remo
  • Fagsjef HMS