Elsäkerhetsverkets test av Easee-laderen

Publisert

Det har vært flere medieoppslag om Easee-laderne den siste tiden og mange Nelfo-medlemmer lurer på hvordan de skal forholde seg til det svenske Elsäkerhetsverkets test av laderne.

Oppdatert 13. februar 2022

Elsäkerhetsverket er tilsynsmyndighet i Sverige på linje med DSB og Nkom i Norge, og har et pågående prosjekt hvor de undersøker ladebokser fra seks store aktører. Easee er en av disse. Vi er kjent med at Elsäkerhetsverket har kontrollert og funnet avvik på Easee sine ladebokser.

Dette skriver Nkom om saken på sine nettsider: Kommentar til Elsäkerhetsverkets rapport om Easee

Elsäkerhetsverket har ikke konkludert og vi avventer deres avgjørelse. Vi regner med at Elsäkerhetsverket vil bruke de neste ukene til å komme frem til en konklusjon.

Nelfo er i dialog med relevante myndigheter og vil komme tilbake med mer informasjon når saken utvikler seg.

  • Jon-Steinar S. Hanstad
  • Direktør teknisk seksjon