- Vi vil ha lærlingekrav, alltid!

Publisert

- Regjeringen går ikke langt nok i å stille krav til lærlinger i offentlige kontrakter, sier Ove Guttormsen i Nelfo.

Nelfo har i mange år vært en pådriver for at det skal stilles krav til at det også er lærlinger på prosjektene når det offentlige kjøper inn tjenester. Nå senest har vi gjentatt dette kravet overfor Kunnskapsdepartementet.

- Slik vi ser det er det en sammenheng mellom seriøsitet i arbeidslivet og at bedriftene har lærlinger, sier Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo.

Les mer: Ønsker flere kvinner i elektro

I forbindelse med arbeidet med Norgesmodellen ba Nelfo om en strengere lærlingeklausul slik at det ble stilt krav om at alle lærefag som deltar i bygg- og anleggskontrakter skal ha et minimum av lærlinger.

- Men vi ønsker å gå enda lenger, og det savner vi at regjeringen også ønsker når de nå skal endre forskriften om plikt til å stille krav til bruk av lærlinger i offentlige kontrakter, understreker Guttormsen.

Nelfo mener at statlige hel- eller deleide infrastruktureiere, som Telenor og Statnett, må få samme regler om krav om bruk av lærlinger som offentlige innkjøpere.

- Vi får rapporter om at dagens forskrift om plikt til bruk av lærlinger i offentlige kontrakter har et formål som mange statlige infrastruktureiere innen energi og ekom mener de ikke er omfattet av. Vi antar det må være en helt unødvendig avgrensing av virkeområdet. Derfor har vi bedt om at regjeringen bruker tilgjengelige virkemidler for eierstyring slik at disse infrastruktureierne snarest mulig adopterer samme krav om lærlinger når de setter ut entreprise- og driftskontrakter.

- Elektronæringen har mer enn 5 000 løpende lærekontrakter og bedriftene våre er flinkest i klassen til å ta inn lærlinger og utdanne egne folk. Vi ser hvor viktig det er at det stilles krav. Det er derfor vi sier; vi vil ha lærlingekrav, alltid, sier Ove Guttormsen.