Krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater

Publisert

Fra nå kreves det opplæring for å bruke materialer som inneholder diisocyanater slik at vi unngår arbeidsskader.

For å unngå at arbeidstakere blir syke av tilsetningsstoffene diisocyanater, som bla finnes i tetningsmaterialer, er det nå innført et krav om godkjent opplæring.

Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger ha fullført opplæring i sikker bruk med godkjente resultater. Opplæringen må kunne dokumenteres. Det er et mål å begrense bruk av diisocyanater i Europa.

Diisocyanater brukes i flere tetningsmaterialer og midler for overflatebehandling. Noen eksempler er:

 • byggeskum
 • lim
 • maling
 • lakk
 • tetningsmasser
 • industrielle blandinger og produkter
 • gips (kunstgips/gipsbandasje som brukes i helsevesenet)

Les mer på Arbeidstilsynets sider: Krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater

Det er derfor viktig å sjekke om bedriften bruker diisocyanater i forbindelse med installasjon av elektrisk anlegg.

Ifølge pålegget er arbeidsgiver ansvarlig for å legge til rette for nødvendig opplæring, og at alle arbeidstakere som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger har godkjente opplæring.

Det er leverandør av produktene som skal sikre at mottaker gis materiale og kurs på norsk.

Opplæringskravet gjelder alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter i profesjonelle eller industrielle virksomheter, og de som overvåker denne type arbeid. Kravet gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Opplæringen må gis av en person som kan dokumentere å ha kompetanse innen arbeidsmiljøfag. Dersom bedriften velger e-læring må det kombineres med en opplæringsform med mulighet for muntlig diskusjon og spørsmål/svar.

Gode råd til bedriften:

 • Sjekk om bedriften bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger. Hvis dette finnes sjekk om de kan erstattes med «et snillere produkt», et substituttprodukt. Bruker ikke bedriften diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger eller har produkter som har blandinger hvor diisocyanater inngår i mindre enn 0,1 prosent vektprosent, trenger man ikke opplæring.
 • Hvis diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger brukes må det gjennomføres opplæring av en som regnes som ekspert. Arbeidsgiver er ansvarlig for å legge til rette for nødvendig opplæring, og at alle arbeidstakere som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger har godkjente resultater. Opplæringen gjelder for 5 år.
 • Sørg for godkjent opplæring av en ekspert på fagfeltet. Med ekspert menes noen som kan dokumentere å ha kompetanse innen arbeidsmiljøfag oppnådd gjennom faglig utdannelse eller yrkesopplæring spesifikk kompetanse på de feltene som er relevante. Arbeidstilsynet kan etterspørre ekspertens dokumentasjon på kompetanse.
 • Husk å legge sikkerhetsdatabladene på produktene som brukes inn i bedriftens stoffkartotek og at alle ansatte har tilgang til dokumentene.

Se Arbeidstilsynets webinar om krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater.