Elektrikere har stor risiko for belastningsskader

Publisert

En elektrikers hverdag består ofte av arbeid over skulderhøyde. For å unngå belastningsskader er det viktig at bedriften legger til rette for slik arbeid slik at skader og sykefravær unngås.

- Ved å planlegge arbeidet godt reduserer vi antall belastningsskader i bedriften, sier Svein Ola Lunde i Caverion. Nå relanseres ergonomiportalen.no med egne råd tilpasset elektrikernes arbeidshverdag.

- Mange helseplager kan forebygges ved å se på hvordan den enkelte jobber. Mye handler om å planlegge arbeidet, ha tilgang til riktig utstyr og hjelpemidler, ha mulighet til variasjon i arbeidsstilling og ikke minst kunnskap om hvordan kroppen fungerer, sier HMS-sjef Eirik Remo i Nelfo.

Jobber for å redusere belastningsskader

Caverion har i en årrekke jobbet forebyggende med å få ned belastningsskadene og sykefraværet. Som IA-bedrift har de fått tilskudd som har bidratt til å forebygge muskel- og skjelettplager. Flere prosjekter har blitt gjennomført, blant annet ved å bruke stylter ved arbeid i høyden, eller bruk av gummimatter som avlastning når arbeidet foregår en hel dag på et hardt betonggulv.

Se film: Tips til hvordan bedriften kan redusere antall belastningsskader.

- Ved å bruke kalkulatoren for å regne ut vibrasjoner kan vi sette inn tiltak slik at kroppen ikke overbelastes. Da finner vi frem til alternative arbeidsoppgaver som gir en effektiv arbeidshverdag uten overbelastning, sier Svein Ola Lunde, HMS-sjef i Caverion. 

For Caverion er forebygging viktig og ergonomi tas opp på alle helsekontroller. 

Feil belastning gir økt sykefravær

Langvarig arbeid i en ugunstig arbeidsstilling kan være belastende for kroppen. Som elektriker er det fort gjort å jobbe litt for lenge i en stilling som gjør at kroppen belastes feil.    

- Selv om vi er skapt for å bevege oss og har en kropp som blir sterkere ved at vi bruker den er det ikke noe gunstig å arbeide for lenge uten variasjon, sier Remo.  

Elektrikere er utsatt

Tall fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt viser at elektrikere er særlig utsatt for belastningsskader fordi de jobber med hendene over skulderhøyde eller at de arbeider på knærne. Dessuten er skader på grunn av vibrasjoner, ubekvemme løft og støy også en risiko.

Mange plager kan forebygges ved å jobbe smart

Selv om plagene ikke skyldes skade eller at noe er ødelagt, vet vi at smerter i skuldre, armer og knær er vanlige plager hos elektrikere. Ved å tenke på ergonomi i arbeidsstillingen blir arbeidsdagen så trygg, effektiv og ergonomiøkonomisk som mulig. Samtidig forebygger det unødvendige muskel- og skjelettplager. Å redusere belastningsskader i bedriften vil redusere sykefraværet.

Ergonomiportalen.no 

Ergonomiportalen.no er en guide til bedre ergonomi innenfor bygg og anlegg. Elektrikere er en egen faggruppe. Legg gjerne ut en lenke til portalen slik at de ansatte får tilgang: https://ergonomiportalen.no/faggruppe/elektriker/  

Mange helseplager kan forebygges ved å se på hvordan den enkelte jobber. Ta gjerne kontakt med bedriftshelsetjenesten og be om at dette også blir et tema på helsekontroller eller på personalmøter.

Ergonomiske tips:
  • Prøv å få til variasjon i arbeidsoppgaver og arbeidsstillinger gjennom dagen  
  • Vær villig til å lære alle arbeidsoppgavene, så blir mulighetene for variasjon større 
  • Planlegg arbeidet slik at det blir mest mulig ergonomiøkonomisk, og at det møter kroppens behov for bevegelse
  • Bruk kroppen slik det oppleves naturlig for deg
  • Fordel tung belastning på flere muskler eller spør en kollega om hjelp
  • Bruk hjelpemidler
  • Sørg for å jobbe med kortest mulig vektarm