Boligeiere får nå støtte til smart strømstyring fra Enova

Publisert

Illustrasjon: Enova.

2. februar lanserte Enova nye støttetilbud for smart strømstyring og smart styring av varmtvannsberedere, samt forbedret støtten for el-produksjon/solcelleanlegg. – Timingen er god og vi har forventninger til at dette blir populært i markedet og hos medlemmene, sier Tore Strandskog i Nelfo.

Strømprisene er rekordhøye og ventes bli høyere enn normalt utover våren og hele 2022. Smart styring av strømforbruket er relativt enkle tiltak som gir umiddelbar effekt på forbruket, og derved strømregningen.

Se opptak fra Nelfo webinar om Enovas støtteordninger

- Etter god dialog med Enova, kan Nelfo fornøyd melde at Enova gjeninnfører støtten til styringssystem, og med økte satser og oppdaterte vilkår, sier Tore Strandskog, politikkdirektør i Nelfo. - Og så er vi fornøyde med at støttesatsene til solstrøm forbedres.

Nelfo har over tid jobbet for en styrket satsing på energieffektivisering og egenproduksjon. De neste ti årene kan energisparetiltak i bygg, varmepumper og solceller frigjøre nær 20 TWh, om lag det dobbelte av Oslos årlige kraftforbruk.

- I denne sammenheng er Enovas nye tilbud et skritt i riktig retning. Nelfo vil nå jobbe videre for at stortingsvedtaket om 10 TWh energisparing følges opp med en konkret handlingsplan og forsterkede virkemidler, avslutter Strandskog.

Kort om de viktigste nye og forbedrede støttetilbudene fra Enova:

Smart strømstyring

Utdrag av krav:

 • Styringssystemet skal være installert i helårsbolig eller fritidsbolig i Norge. Styringsautomatikken kan ligge i styringssentral i boligen eller være tilgjengelig via tilknytning til nettbasert styringstjeneste.
 • Styringssystemet skal kunne motta prisinformasjon og styre strømbruk til eksempelvis varmtvannstank, lading av kjøretøy, gulvvarme og annet flyttbart forbruk til tider på døgnet med lavest strømpris uten at dette går ut over komfort. Systemet skal styre minimum to slike flyttbare el-forbruk tilknyttet boligen.
 • Krav om å bruke fagfolk og godkjente virksomheter.

Dette kan boligeieren få i støtte:

 •  35 prosent av dokumentert totalkostnad (inkl. mva.), inntil 10.000 kroner

Komplette vilkår og hvordan søke.

Smart varmtvannsbereder

Utdrag av krav:

 • Styringssystemet skal være installert i helårsbolig eller fritidsbolig i Norge. Ny smart varmtvannsbereder skal ha fast tilkobling til strøm – beredere som er koblet til med støpsel i stikkontakt får ikke tilskudd.
 • Berederen skal kunne styres av innebygd eller leverandørens nettbaserte automatikk. Strømforbruket skal styres til de tider på døgnet med lavest strømpris.
 • Berederen skal også kunne styres av ulike typer smarthus-system som en del av helhetlig strømstyring i boligen. Det betyr at berederen må kunne kommunisere via de vanligste åpne kommunikasjonsprotokollene for smarthusteknologi. Krav om å bruke fagfolk og godkjente virksomheter.

Dette kan boligeieren få i støtte:

 • 35 prosent av dokumentert totalkostnad (inkl. mva.), inntil 5.000 kroner.

Komplette vilkår og hvordan søke

Solcelleanlegg

Dette er en videreføring og forbedring av dagens støtteordning.

Utdrag av krav:

 •  Anlegget må være tilkoblet elektrisitetsnettet gjennom en plusskundeavtale
 • Anlegget må være nyetablert i din bolig eller fritidsbolig
 • Arbeidet skal være utført av fagfolk

Dette kan boligeieren nå få i støtte:

 • Grunnstøtte 7.500 kroner
 • Kapasitetsavhengig støtte. Du får 2.000 kroner per kW installert effekt (tidligere 1.250)
 • Maksgrensen for størrelse på solcelleanlegg som får støtte er 20 kW (tidligere 15 kW).

Du kan få mer penger tilbake hvis du kombinerer el-produksjon med andre energitiltak, som for eksempel solfangere eller smart strømstyring.

Komplette vilkår og hvordan søke.

Andre endringer

Det kommer også forbedret støtte for de som installerer både vannbåren varme, veskevarmepumpe og akkumulatortank og en ny kartleggingsstøtte for borettslag og sameier.

Mer informasjon: Les komplette krav og vilkår hos Enova