Innleieforbud: - Dette lover ikke godt for bedrifter og arbeidsplasser

Publisert

Et innleieforbud i Oslo-området kan få store konsekvenser. – Det vil åpne for at utenlandske aktører tar de største oppdragene, sier Ove Guttormsen i Nelfo.

Meld deg på medlemsmøte om konsekvensene av et innleieforbud torsdag 27. januar kl. 10.00 til 11.30.

Onsdag 19. januar la arbeidsminister Hadia Tajik frem et lovforslag om å forby innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. I tillegg foreslås det flere andre innstramminger for bedrifter som har behov for å leie inn ekstra hoder og hender i perioder.

- Et innleieforbud vil ramme alle, ikke bare de useriøse bedriftene, men også de seriøse. Vi frykter at dette vil gå ut over produktiviteten og ramme norske arbeidsplasser, sier Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo.

Åpner døren for utenlandske aktører

Han mener at et innleieforbud vil bane vei for utenlandske selskaper i Norge.

- De store utenlandske aktørene vil få en konkurransefordel. De kan ta de største oppdragene for på de store prosjektene kan ingen norske selskaper sitte med nok bemanning til å ta toppene. Risikoen blir dermed for stor, sier Guttormsen.

Vil ikke bli lettere å rekruttere

Mange Nelfobedrifter mangler folk med fagutdanning. Å forby innleie vil ikke gjøre at det blir lettere å få tak i kvalifiserte elektrikere og montører.

- Bedriftene jobber hardt for å skaffe seg dyktige fagarbeidere og jobber bevisst med å holde på kompetansen. De ønsker jo fast ansatte fordi det gjør bedriften konkurransedyktig. Det går ikke an å sette likhetstegn mellom et innleieforbud og at de som tidligere ble leid inn skal fylle bedriftenes behov for arbeidskraft.

Må la reglene virke

I 2019 ble det strammet betydelig inn på muligheten for innleie av arbeidskraft, og i 2020 fikk Arbeidstilsynet ytterligere utvidet tilsynsmyndighet.

- Det er bedre å la reglene virke og heller intensivere tilsynet, enn å endre reglene uten at de er prøvd fullt ut. Så langt har regelendringene hatt en positiv effekt på innleiebruken.

Regjeringen har lagt frem disse forslagene:

  • Forskriftsfestet forbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.
  • Oppheve adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter.
  • Gi innleide flere rettigheter, som for eksempel utvide retten til å bli fast ansatt etter en viss tid som innleid til å gjelde flere tilfeller, og korte ned tiden før rettigheten inntreffer.
  • Innfører en godkjenningsordning som kvitter oss med de bemanningsforetakene som driver useriøst.
  • Tydeliggjøre grensen mellom innleie og entreprise. Innstramminger av innleieregelverket kan innebære økt risiko for omgåelser der innleie betegnes som entreprise eller bemanningsentreprise, og loven bør derfor tydeliggjøres.