Yrkesfaglærerutdannning

Det er mangel på yrkesfaglærere innen elektrofag. Vi arbeider for å bedre rekrutteringen, sikre kvaliteten på utdanningen, samt sørge for at rammebetingelsene er gode. NHO Elektro er knyttet til utdanning av yrkesfaglærere ved høyskolen i Oslo og Akershus.

I dag er det to alternative utdanningsveier for yrkesfaglærere. Et bygger videre på tidligere relevant yrkesfaglig utdanning eller profesjonsutdanning, og oppnår lærerkompetanse gjennom den ettårige Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-y).

Det andre alternativet utvikler lærerkompetanse gjennom den treårige yrkesfaglærerutdanningen (YFL). Den sistnevnte utdanningens særegenhet er at den inkluderer yrkesfaglig fordypning i eget fagbrevområde, i tillegg til kompetanse for yrkesorientering og undervisning i brede programfag. 

Flere med fagbrev må bli yrkesfaglærer
Undersøkelser viser at opp mot 1000 yrkesfaglærere i videregående skole mangler godkjent utdanning. Flertallet av lærerne i videregående skole er over 50 år, og minst en av fem er over 60 år ved bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon. Rekrutteringsbehovet er størst til disse fagområdene.

Den praktiske erfaringen fra yrkesfag er avgjørende for å bli en kompetent yrkesfaglærer. Sammen med  pedagogiske kompetanse er de bedre i stand å se utfordringer som kan oppstå i en opplæringssituasjon, og å finne kreative, praktiske og pedagogiske løsninger i undervisningen. Med sin praktiske bakgrunnevner de å inspirere og motivere elevene til å yte godt i skolen. Yrkesfaglærer med fagbrev er etterspurt i skoleverket.

Evne til å konkretisere læreplaner
Det er avgjørende at lærere evner å  konkretisere læreplanverket i videregående skole. Læreplanene er formet generelt og overordnet. Konkretiseringen krever teori- og fagkompetanse og yrkeserfaring.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.