Slik kan du få lavere strømregning

Strømprisene er rekordhøye, og det er ventet at prisene forblir høye utover høsten og vinteren. Smart styring av strømforbruket er relativt enkle tiltak som gir umiddelbar effekt på forbruket, og derved strømregningen. Nå får du også Enova-støtte for de smarte valgene. Se menyen over mulige tiltak, og ta kontakt med din el-installatør for løsningsforslag og tilbud.

1. Smart strømstyring for boliger

Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du skaffer deg smarte styringssystemer for hjem eller fritidsbolig. Installerer du et system for smart strømstyring vil strømbruken bli styrt automatisk. Enova gir støtte til styringssystem som kan styre minimum to forbrukere, for eksempel lading av elbilen, oppvarming av varmtvannstanken og betonggulvet på badet når strømmen er billig. Samtidig vil systemet sørge for full komfort når du trenger det. Se nærmere beskrivelse under.

2. God innetemperatur når du trenger det - styr strømforbruket automatisk

Energisparingen behøver ikke gå utover komforten. Panelovner med varmestyringssystem regulerer varmen etter tid på dagen og når du er hjemme. Det er et enkelt tiltak som kan gjennomføres raskt og rimelig. Strømforbruket til oppvarming kan reduseres med 20 prosent eller mer. Med et godt styringssystem vil du også kunne spare på strøm til ventilasjon og annet forbruk. Systemet kan betjenes fra mobilen og også bli del av boligens helhetlige smarthus-system. Her finnes det mange ulike løsninger som kan tilpasses ethvert hjem og behov.

3. Solceller kan bli din "forsikring" mot høye strømpriser

Vil du sikre deg minst 30 år med lave strømregninger, og være mindre avhengig av svingningene i strømprisene fra vær og vind, kan solceller på taket være det rette for deg. Med solcellepaneler vil du ha en slags “forsikring” mot høye strømregninger. Boligeiere med solceller forteller at de sparer opptil 50 prosent av strømregningen over året. Solcelleanlegg er spesielt gunstig for de med høyt forbruk og de som lader elbil(er).

4. Lad elbilen når strømmen er billigst

Elbiler er billige i drift. En familie med to biler kan normalt spare minst 20 000 kroner i året på å bytte til elbil. Men hvor stor besparelsen er avhenger av strømprisen.
Ved å installere en smartlader, som planlegger ladingen utfra ditt behov og når på døgnet strømmen er billigst kan du spare mye penger. El-billadingen automatiseres og du har oversikt via mobilen.

5. Luft-til-luft varmepumpe

En luft-til-luftvarmepumpe vil gi to til tre ganger så mye varme som strømmen varmepumpen bruker. Mange eksisterende luft-til-luft varmepumper ble installert på 2000-tallet. Disse har nå nådd teknisk levealder, og med en ny varmepumpe får du oppdatert teknologi og betjening fra mobilen.
Luft-til-luft varmepumpe kan også brukes som aircondition når det er varmt om sommeren.

6. Varm opp vannet i varmtvannsberederen når strømmen er billigst

Det går mye strøm til oppvarming av varmtvann. Mange bruker varmtvann på morgenen og tidlig ettermiddag, og det er ofte på disse tidspunktene at strømprisene er på sitt høyeste. Ved å installere smart strømstyring av varmtvannsberederen, som varmer opp vannet utfra ditt behov og når strømmen er billigst, kan du spare mye penger.

Nå kan du også søke om støtte fra Enova til å installere en smart varmtvannsbereder. Les mer om støtteordningen hos Enova.

7. Bytte lyskilder og slå av lys automatisk

Lys er viktig for trivsel, velvære, for å utføre oppgaver, forhindre ulykker og for å skape god stemning. Behovet for godt lys øker med alderen.
Mye av strømforbruket i norske hjem går til spille fordi vi glemmer å slå av lyset. Å bytte til mer energieffektive lyskilder og lysstyring er gode tiltak. Du kan kutte en tredel av strømforbruket til belysning ved å installere lysstyring.

8. Lagre strøm på batteri hjemme, utnytt døgnvariasjonen i strømprisene

Batterier i hjemmene er ny teknologi i Norge, men kommer nå for fullt. Batteri kan både installeres i boliger med solceller og boliger uten solceller. Du kan spare penger ved at boligen bruker mer av egenprodusert solenergi (for de som har det). 
Batteriet lades når strømmen er billigst, og brukes når den er dyr. Det vil utnytte døgnvariasjoner i strømprisene og fjerne toppene i strømforbruket.

9. Velg riktig og god strømavtale

Historikken viser at spotpris jevnt over er billigst på sikt, selv om den nå byr på store variasjoner. Spotprisavtaler følger den faktiske gjennomsnittsprisen på kraftbørsen.
Med de nye AMS smartmålerne som avregner strømforbruket ditt time for time, kan strømselskapet ditt også fakturere deg for prisen på strøm akkurat når forbruket ditt skjer.
El-installatøren vil veilede deg i hva som er riktig strømavtale for deg.

10. Bygningsmessige tiltak

Utilstrekkelig isolering fører til kalde gulv og vegger, samt høy strømregning. Luftlekkasjer merkes ofte som trekk rundt vinduer, dører, i overgang mellom vegg og gulv/tak og langs gulv.
Her kan du gjøre mye selv, eller ta kontakt med en snekker for å få profesjonell hjelp.