Høringssvar: Endringer i energimerkeforskriften for bygninger

Nelfo mener energimerking av bygninger, sammen med energivurdering av tekniske anlegg, kan bidra til realiseringen av politiske mål om økt energieffektivisering og solkraftproduksjon på bygninger i Norge. Dette fordrer at energimerket setter forbrukerne og byggeierne i stand til å ta opplyste valg om energiløsninger som er i tråd med egne behov og preferanser tilknyttet energibruk, energikostnader og miljøpåvirkning.