3 verktøy for solceller i landbruket

Nelfo har i samarbeid med Norges Vel utviklet tre verktøy for anskaffelse og installasjon av solcelleanlegg i landbruket.

Noen av grunnene til at solceller egner seg spesielt godt i landbruket er at det ofte er store solfylte tak tilgjengelig, energibehovet på en gård kan ofte være høyt og stadig nye landbruksmaskiner elektrifiseres.

Med disse verktøyene ønsker vi å nå ut til både gårdbrukere og installatører, og derfor samarbeider vi med Norges Vel og Norges Bondelag. Tanken er å øke kompetansen og dermed redusere usikkerheten rundt disse investeringene. Vi ønsker å hjelpe bonden til å bli en profesjonell innkjøper, og å hjelpe installatøren til å levere et godt teknisk anlegg.


De tre dokumentene som nå er lansert er:

Hva bør inngå i avtalebetingelsene mellom gårdbruker og installatør?

Mange installatører og bønder opplever at det er mye usikkerhet knyttet til ansvarsforholdene rundt en solcelleinstallasjon. Dette dokumentet gir en oversikt over hvilke emner som bør dekkes opp i en god samarbeidsavtale som tydelig fordeler ansvar, roller og kjøreregler mellom gårdbruker og installatør.

Råd til deg som vurderer solceller på gården

Mange bønder mangler kunnskap om solcelleinstallasjoner og opplever derfor usikkerhet knyttet til anskaffelsen. Dette dokumentet er ment til å gjøre bonden bedre forberedt på en bestiller-situasjon.

Oversikt over støtteordninger for solceller i landbruket

Det finnes ulike støtteordninger man kan søke gjennom for å få økonomisk støtte til solcelleanlegg på gården. Dette dokumentet gir en oversikt over hvilke.

Dokumentene kan være interessant både for deg som vurderer solceller på gården, deg som allerede leverer solcelleinstallasjoner, deg som vurderer å begynne med solcelleinstallasjon eller deg som generelt er interessert i solceller.

Webinaret i forbindelse med disse verktøyene kan du på Min Nelfoside.