Risikovurdering installasjon FEL

Trygghet og anvendelighet er en forutsetning for gode anlegg. Derfor er det viktig å gjøre gode sikkerhetsvurderinger.

I dette kurset lærer du om risikovurdering av enkle kurser, boliger og lignende installasjoner. Du får flere gode tips og eksempler som hjelper deg på vei.