Stressmestring

Synes du ting går veldig fort i hverdagen og dagene bare går litt i grøt? Opplever du at du har litt lav energi i hverdagen? Dette kurset vil gi innsikt i hvordan du kan få litt mer energi og overskudd gjennom uka.

Mange vil kjenne seg igjen i at vi lever i en hverdag der tempo er litt for høyt fra vi våkner om morgenen til vi legger om kvelden og føler på et for høyt stress i hverdagen. 

I dette kurset skal vi forsøke å gjøre det enklere for deg å bygge mer overskudd, energi og fokus og få en bedre stressbalanse. Du skal lære mer om hva som gir og tar energi i hverdagen og hvordan du kan tette energilekkasjene.