NEK: Standarder som byggestein i bransjen

Norsk Elektronisk Komité (NEK) bidrar til å sette de faglige standardene for elektrobransjen. Har du jobbet i bransjen kjenner du kanskje igjen standardene NEK 399 og NEK 400? Disse, og mange flere, er NEK og ekspertene tilknyttet komiteen involvert i å utarbeide.

Hvorfor trenger vi standarder? Det korte svaret er for å imøtekomme behov og etterspørsel på markedet. Men det handler like mye om sikkerhet og kvalitet for varene og tjenestene som finnes på elmarkedet. Standardene gjelder for det nasjonale, men også for det internasjonale markedet. NEK bidrar også til å oversette EU-standarder fra International Electrotechnical Commission (IEC) og den europeiske standardiseringsorganisasjonen CENELEC.

Ved å delta som ekspert i NEK kan nettopp du være med å gjøre med å gjøre forskjell for din bransje, forme fremtiden innenfor ditt felt og bidra inn i et nettverk av masse kompetanse og utvikling i elbransjen.

Dette kurset er gratis for deg som er Nelfo-medlem. Logg deg inn via Min Nelfoside!

For deg som ikke er medlem er kurset tilgjengelig i Elflix Premium.

Dette kurset er tilgjengelig i både Elflix Premium-abonnementet og Elflix Ute-abonnementet.

Flere hundre kurs

Elflix-premium inkluderer også alle kurs i Videocation sin portefølje. Her finner du eksempelvis tema som bærekraft, markedsføring, ledelse, Excel og andre nyttige emner.