Febdok - Lite kontorlokale

Dette kurset tar deg gjennom enke enkel beregning som starter i et kabelskap og går videre til en hovedfordeling med tre utgående forbrukerkurser.

I dette kurset får du en gjennomgang over hvordan du starter en beregning fra et kabelskap og videre oppretter en hovedfordeling i et IT-nett.

Du lærer blant annet å dokumentere stikkledning til en fordeling, forbrukerkurser med fast og variabel belastning og hvordan du definerer startpunktet med korrekte adresser.

Kurset er egnet både for deg som skal komme i gang med Febdok og for deg som trenger en oppfriskning. Det er en fordel å ha Febdok tilgjengelig samtidig som du gjennomfører dette kurset.

Flere hundre kurs

Elflix-premium inkluderer også alle kurs i Videocation sin portefølje. Her finner du eksempelvis tema som bærekraft, markedsføring, ledelse, Excel og andre nyttige emner.