En introduksjon til IT-Sikkerhet

Kurset omhandler viktigheten av å ha et fokus på IT-sikkerhet i bedriften. Videre beskrives sikkerhetsbrister og utfordringer som kan oppstå for tjenester til sluttbruker, samt intern drift. Kurset tar for seg konstruktiv bruk av data med tanke på GDPR.

Du blir også kjent med hvordan du kan kartlegge, overvåke og dokumentere arbeidet innen IT-sikkerhet. Vi dykker også inn i Nelfo sin veileder for IT-sikkerhet, der stegene i et prosjekt sees på med tanke på IT-sikkerhet. Til slutt oppsummerer kurset de viktigste områdene og gir tips til veien videre.

 

Er du ansatt i en medlemsbedrift?

Dette kurset er gratis for alle medlemmer.

Flere hundre kurs

Elflix-premium inkluderer også alle kurs i Videocation sin portefølje. Her finner du eksempelvis tema som bærekraft, markedsføring, ledelse, Excel og andre nyttige emner.